Novell homepage

Biedt gedetailleerd inzicht in bestandssystemen

Gedetailleerd inzicht in bestandssystemen

Verzamel de benodigde opslaginformatie waarmee u de efficiëntie en compliance kunt optimaliseren

Het is cruciaal om over een nauwkeurige analyse te beschikken van de bestanden die zijn opgeslagen op uw netwerkservers en -apparatuur. Als u bijvoorbeeld weet welke bestanden zijn opgeslagen, waar deze zijn opgeslagen, wie toegang tot de bestanden heeft, wanneer de bestanden voor het laatst zijn geopend en hoeveel versies er van elk bestand zijn, kunt u maatregelen nemen om de opslagefficiëntie te vergroten en de compliance met regelgeving voor gegevensopslag te verbeteren.

File Reporter is speciaal ontwikkeld om terabytes aan gegevens te analyseren en hierover te rapporteren. Om dit efficiënt te kunnen doen, verspreidt File Reporter de workload over een engine, agents, een Microsoft SQL Server 2012/2014 of een PostgreSQL database.

Via de File Reporter Agent maakt File Reporter een scan van de opslagresource van een bestandssysteem op een bepaald moment. Een opslagresource kan een netwerkservervolume of een Microsoft netwerkshare zijn. Scans zijn geïndexeerde gegevens die betrekking hebben op een specifieke opslagresource. Door middel van scans kan een opslagrapport worden gegenereerd.

Scans bieden uitgebreide informatie over de bestandstypen die gebruikers opslaan, de aanwezigheid van dubbele bestanden, de locatie van dubbele bestanden, de aanmaakdatum van bestanden, de laatste wijzigingsdatum van bestanden, machtigingsgegevens voor de mappen waarin deze bestanden staan en nog veel meer.

De scans van de File Reporter Agents worden door File Reporter verzameld, gecomprimeerd en naar de File Reporter Engine verzonden, waarna ze worden opgeslagen in Microsoft SQL Server 2012/2014 of de PostgreSQL database.

Wanneer File Reporter een scan van een opslagresource heeft gemaakt, kunt u daarmee een rapport genereren. U hoeft daarvoor alleen maar een rapporttype in een menu te selecteren.

File Reporter 2 is aanzienlijk krachtiger aan netwerkdirectoryservices gekoppeld dan versie 1. File Reporter 2 wordt bij een primair identiteitssysteem (Micro Focus eDirectory of Active Directory) aangemeld en maakt vervolgens via een proxy verbinding met het andere identiteitssysteem. U kunt tegelijkertijd met één Active Directory domein en diverse Micro Focus eDirectory structuren zijn verbonden.

Om een rapport te genereren, worden alle scans die van toepassing zijn op de rapportspecificaties verzameld en samengevoegd door de File Reporter Engine.


Rapporttypen

Rapporten over bestandssystemen Rapporten over machtigingen Rapporten over trends Overige rapporten
Mapoverzicht Toegewezen NTFS machtigingen Vrije ruimte op volume Aangepaste query's
Detailrapporten Toegewezen NCP machtigingen    
Bestandsextensie Machtigingen per pad    
Dubbele bestanden Machtigingen per identiteit    
Toegangsdatum      
Eigenaar      
Opslagkosten      
Vergelijking      
Directoryquota      

Wanneer File Reporter uw bestandsgegevens in een rapport presenteert, beschikt u over de informatie die u nodig hebt om actie te ondernemen. Dit kan onder andere het volgende omvatten: het verwijderen van dubbele bestanden, het archiveren van ongebruikte bestanden, het verwijderen van homedirectory's zonder eigenaar, het wijzigen van toegangsbeheer of het implementeren van Storage Manager beleidsregels om uw bestanden efficiënter op te slaan en het beheer van uw bestandssysteem te automatiseren.

© Micro Focus