Novell homepage

Een verplichte tool voor hedendaagse organisaties met een zware compliancelast

Een verplichte tool

Rapporten over machtigingen geven snel en eenvoudig toegangsrechten aan

Branche- en overheidsvoorschriften verplichten organisaties er tegenwoordig toe om waakzaamheid te betrachten bij de toegang tot gevoelige gegevens. Om aan deze voorschriften te voldoen, moeten organisaties aantonen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige documenten of gebieden in het netwerk waar deze documenten zich bevinden.

Novell File Reporter biedt vier verschillende rapporten over machtigingen.

  • Toegewezen NetWare Core Protocol (NCP) machtigingen: geven de toegewezen gebruikersrechten voor het Novell bestandssysteem en toegangsrechten voor alle mappen, submappen en bestanden in een opgegeven pad aan.
  • Toegewezen New Technology File System (NTFS) machtigingen: geven de toegewezen gebruikersrechten voor het Microsoft bestandssysteem en gebruikersmachtigingen voor alle mappen, submappen en bestanden in een opgegeven pad aan.
  • Machtigingen per pad: geven de effectieve rechten (toegewezen of overgenomen) voor het Novell bestandssysteem en de machtigingen voor het Microsoft bestandssysteem aan op basis van de paden die u opgeeft.
  • Machtigingen per identiteit: geven de effectieve rechten (toegewezen of overgenomen) voor het Novell bestandssysteem en de machtigingen voor het Microsoft bestandssysteem aan op basis van de gebruikersobjecten die u opgeeft.

Tijdens een beveiligingsaudit kunt u met deze rapporten het volgende aantonen:

  • Welke personen toegang hebben tot gevoelige bestanden in het netwerk
  • Welke specifieke bestanden toegankelijk zijn voor een geselecteerde gebruiker

Uiteraard wilt u vóór een beveiligingsaudit over al deze informatie beschikken. Met Novell File Reporter kunt u rapporten over machtigingen genereren volgens een opgegeven tijdschema. Door regelmatig geplande rapporten over machtigingen te raadplegen, kunt u vroegtijdig potentiële beveiligingsrisico's opsporen en direct maatregelen nemen.

© 2015 Micro Focus