Novell homepage

Een verplichte tool voor hedendaagse organisaties met een zware compliancelast

Een verplichte tool

Rapporten over machtigingen geven snel en eenvoudig toegangsrechten aan

Branche- en overheidsvoorschriften verplichten organisaties er tegenwoordig toe om de toegang tot gevoelige gegevens scherp in het oog te houden. Om aan deze voorschriften te voldoen, moeten organisaties aantonen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige documenten of gebieden in het netwerk waar deze documenten zich bevinden.

File Reporter biedt zes verschillende rapporten over machtigingen.

  • Toegewezen machtigingen voor NetWare Core Protocol (NCP): geeft de toegewezen gebruikersrechten voor het bestandssysteem en toegangsrechten voor alle mappen, submappen en bestanden uit een bepaald pad aan
  • Toegewezen machtigingen voor New Technology File System (NTFS): geeft de toegewezen gebruikersrechten voor het Microsoft bestandssysteem voor alle mappen, submappen en bestanden uit een bepaald pad aan
  • Machtigingen per pad: geeft de effectieve rechten (toegewezen of overgenomen) voor het bestandssysteem en de machtigingen voor het Microsoft bestandssysteem aan volgens de paden die u opgeeft
  • Machtigingen per identiteit: geeft de effectieve rechten (toegewezen of overgenomen) voor het bestandssysteem en de machtigingen voor het Microsoft bestandssysteem aan volgens de gebruikersobjecten die u opgeeft
  • Historische NCP machtigingen: geeft aan welke toegangsrechten voor het bestandssysteem van een opslagresource tussen twee tijdstippen zijn gewijzigd
  • Historische NTFS machtigingen: geeft aan welke machtigingen voor het Microsoft bestandssysteem van een opslagresource tussen twee tijdstippen zijn gewijzigd

Tijdens een beveiligingsaudit kunt u met deze rapporten het volgende aantonen:

  • Welke personen toegang hebben tot gevoelige bestanden in het netwerk
  • Welke specifieke bestanden toegankelijk zijn voor een geselecteerde gebruiker
  • Machtigingstoewijzingen gecorrigeerd vanaf één punt in de tijd vergeleken met een ander

Uiteraard wilt u vóór een beveiligingsaudit over al deze informatie beschikken. Met File Reporter kunt u rapporten over machtigingen genereren volgens een opgegeven tijdschema. Door regelmatig geplande rapporten over machtigingen te raadplegen, kunt u vroegtijdig potentiële beveiligingsrisico's opsporen en direct maatregelen nemen.

© Micro Focus