Novell homepage

Bepalen van kosten voor opslag

Bepaal de kosten voor opslag per gebruiker of afdeling

De aanschaf van primaire opslagapparatuur zoals een SAN (Storage Area Network) of een grote bladeserver kan een aanzienlijke investering in uw opslagnetwerk betekenen. Het management van een organisatie die dergelijke apparatuur implementeert is zich vaak ter dege bewust van de aanschafkosten, maar gaat vaak volledig voorbij aan de gebruikskosten.

Met File Reporter kunt u een prijskaartje aan elke megabyte aan schijfruimte in uw apparatuur hangen en vervolgens op basis van de gebruikte schijfruimte per gebruiker, groep of afdeling bepalen wat dit de organisatie kost. Zo kunnen organisaties het opslaggebruik van volledige afdelingen zelfs bij de desbetreffende afdeling in rekening brengen.

Voor een bedrijf dat in de Fortune 1000 staat genoteerd en waarvan de opslagruimte elke tien maanden verdubbelt, kan File Reporter niet alleen inzicht bieden in welke afdelingen de meeste opslag gebruiken, maar ook helpen om afdelingen eventuele overschrijding van de toegewezen opslagruimte aan te rekenen.

Een voorbeeldrapport voor opslagkosten bekijken

© Micro Focus