Novell homepage

Bepalen van kosten voor opslag

Bepaal de kosten voor opslag per gebruiker of afdeling

Met Novell File Reporter kunt u de volgende rapporttypen genereren:

De aanschaf van primaire opslagapparatuur zoals een SAN (Storage Area Network) of een grote bladeserver kan een aanzienlijke investering in uw opslagnetwerk betekenen. Het management van een organisatie die dergelijke apparatuur implementeert, is zich vaak ter dege bewust van de aanschafkosten, maar gaat vaak volledig voorbij aan de gebruikskosten.

Met Novell File Reporter kunt u een prijskaartje aan elke megabyte aan schijfruimte in uw apparatuur hangen en vervolgens op basis van de gebruikte schijfruimte per gebruiker, groep of afdeling bepalen wat dit de organisatie kost. Zo kunnen organisaties het opslaggebruik van volledige afdelingen zelfs bij de desbetreffende afdeling in rekening brengen.

Voor een bedrijf dat in de Fortune 1000 staat genoteerd en waarvan de opslagruimte elke 10 maanden verdubbelt, kan Novell File Reporter niet alleen inzicht bieden in welke afdelingen de meeste opslag gebruiken, maar ook helpen om afdelingen eventuele overschrijding van de toegewezen opslagruimte aan te rekenen.

© 2015 Micro Focus