Novell homepage

Helpt u bij het plannen van uitbreiding van de opslagcapaciteit

Bepaal de snelheid waarmee uw opslagcapaciteit groeit, voorspel de toekomstige behoefte aan opslagcapaciteit en meer

Als u uw netwerkopslag beheert, bent u ongetwijfeld bezig om genoeg capaciteit over te houden om aan een toenemende vraag te voldoen. Eén van de manieren om capaciteit vrij te houden, is het aanschaffen van grote, dure opslagapparatuur met voldoende schijfruimte om voor een bepaalde periode te kunnen voorzien in een toenemende vraag naar opslagcapaciteit.

Novell File Reporter biedt een betere en nauwkeurigere manier om een toenemende behoefte aan opslagcapaciteit te plannen.

Novell File Reporter genereert rapporten die u vertellen welke bestanden u uit uw primaire opslag zou kunnen verplaatsen of verwijderen. De oplossing kan ook rapporten genereren die trends in het opslaggebruik weergeven. Door van deze informatie gebruik te maken, kunt u trends in groeiend gebruik tussen twee tijdstippen vergelijken. De rapportgegevens omvatten het aantal bestanden, de totale grootte van de bestanden, de beschikbare vrije ruimte en meer.

Door gebruik te maken van deze gegevens, kunt u het groeipercentage van een bepaald volume bepalen, inschatten wanneer u ongeveer de maximale capaciteit hebt bereikt en van te voren meer opslagcapaciteit incalculeren.

Met trendgegevens kunt u ook de snelheid waarmee het ene volume groeit vergelijken met de groeisnelheid van een ander volume. U kunt deze gegevens gebruiken om opvallende trends in groei te bestuderen. Als bijvoorbeeld de beschikbare schijfruimte in een korte tijd dramatisch is gedaald, zou u kunnen overwegen een Owner Report te genereren om te zien wie de meeste bestanden opslaat.

Het Comparison Report laat u het totale aantal bestanden op een volume tussen twee tijdstippen vergelijken. In ons voorbeeld kunt u, als het Owner Report laat zien dat er veel niet werkgerelateerde bestanden aanwezig zijn, deze bestanden verwijderen en vervolgens een Comparison Report genereren om het verschil in schijfruimte inzichtelijk te maken.

© Micro Focus