Novell homepage

Vergelijking van versies van Novell File Reporter

Vergelijken

Functie File Reporter
2.0
File Reporter
2.0.1
File Reporter
2.0.2
File Reporter
2.5
File Reporter
2.6
Identiteitsgebaseerde rapporten Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportage over één server Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportage over meerdere servers Ja Ja Ja Ja Ja
Support voor NAS apparatuur Ja Ja Ja Ja Ja
Support voor Microsoft DFS Namespace Nee Ja Ja Ja Ja
Support voor Microsoft SQL Server Nee Nee Ja Ja Ja
Samenvoeging van rapporten Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportfiltering Nee Ja Ja Ja Ja
Overzichtsrapporten (Summary Reports) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over toegangsdatums (Access Date Age Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over extensies van bestandsnamen (Filename Extension Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over de eigenaar (Owner Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over dubbele bestanden (Duplicate File Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Vergelijkingsrapport Ja Ja Ja Ja Ja
Opslagkostenrapport (Storage Cost Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapporten over Novell Storage Manager beleid (Novell Storage Manager Policy Reports) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport over toegangsdatums maken Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport over directoryquota (Directory Quota Report) Ja Ja Ja Ja
Rapport over NCP machtigingen (NCP Permissions Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport over NTFS machtigingen (NTFS Permissions Report) Ja Ja Ja Ja
Rapport over machtigingen per pad (Permissions by Path Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport over machtigingen per identiteit (Permissions by Identity Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Detailrapporten (Detail Reports) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport over vrije ruimte op volumes (Volume Free Space Report) Ja Ja Ja Ja
Rapporten zonder opmaak Ja Ja Ja Ja Ja
Gelijktijdige rapportage van NetIQ eDirectory en Active Directory opslagresources Ja Ja Ja Ja Ja
Mapoverzicht Ja Ja Ja Ja Ja
E-mailnotificaties Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportage over beheershares Nee Nee Ja Ja Ja
Custom Query reports Nee Nee Nee Ja Ja
Report Designer Nee Nee Nee Ja Ja
Rapportviewer Nee Nee Nee Ja Ja
Analysetools (heatmap, draaitabel) Nee Nee Nee Ja Ja
Baseline en historische scans Nee Nee Nee Nee Ja
Rapporten over historisch bestandssysteem Nee Nee Nee Nee Ja
Rapporten over historische NCP machtigingen Nee Nee Nee Nee Ja
Rapporten over historische NTFS machtigingen Nee Nee Nee Nee Ja

© Micro Focus