Novell homepage

Vergelijking van versies van Novell File Reporter

Vergelijken

Functie File Reporter 1.0.x File Reporter 2.0 File Reporter 2.0.1 File Reporter 2.0.2 File Reporter 2.5
Identiteitsgebaseerde rapporten Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportage over één server Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportage over meerdere servers Ja Ja Ja Ja Ja
Meerdere scans van opslagresources beheren Ja Nee Nee Nee Nee
Support voor NAS apparatuur Ja Ja Ja Ja Ja
Support voor Microsoft DFS Namespace Nee Nee Ja Ja Ja
Support voor Microsoft SQL Server Nee Nee Nee Ja Ja
Samenvoeging van rapporten Ja Ja Ja Ja Ja
Rapportfiltering Ja Nee Ja Ja Ja
Overzichtsrapporten (Summary Reports) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over toegangsdatums (Access Date Age Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over de wijzigingsdatums (Modification Date Age Report) Ja Nee Nee Nee Nee
Rapport met informatie over extensies van bestandsnamen (Filename Extension Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over de eigenaar (Owner Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport met informatie over dubbele bestanden (Duplicate File Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Vergelijkingsrapport (Comparison Report)* Ja Ja Ja Ja Ja
Opslagkostenrapport (Storage Cost Report) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapporten over Novell Storage Manager beleid (Novell Storage Manager Policy Reports) Ja Ja Ja Ja Ja
Rapport over toegangsdatums maken no Ja Ja Ja Ja
Rapport over directoryquota (Directory Quota Report) Nee Ja Ja Ja Ja
Rapport over NCP machtigingen (NCP Permissions Report) Nee Ja Ja Ja Ja
Rapport over NTFS machtigingen (NTFS Permissions Report) Nee Ja Ja Ja Ja
Rapport over machtigingen per pad (Permissions by Path Report) Nee Ja Ja Ja Ja
Rapport over machtigingen per identiteit (Permissions by Identity Report) Nee Ja Ja Ja Ja
Detailrapporten (Detail Reports) Nee Ja Ja Ja Ja
Rapport over vrije ruimte op volumes (Volume Free Space Report) Nee Ja Ja Ja Ja
Rapporten zonder opmaak Nee Ja Ja Ja Ja
Gelijktijdige rapportage van eDirectory en Active Directory opslagresources Nee Ja Ja Ja Ja
Mapoverzicht Nee Ja Ja Ja Ja
E-mailnotificaties Nee Ja Ja Ja Ja
Rapportage over beheershares Nee Nee Nee Ja Ja
Custom Query reports Nee Nee Nee Nee Ja
Report Designer Nee Nee Nee Nee Ja
Rapportviewer Nee Nee Nee Nee Ja
Analysetools (heatmap, draaitabel) Nee Nee Nee Nee Ja

*Een vergelijkingsrapport in Novell File Reporter 2.x geeft de verschillen tussen twee geselecteerde mappen in het netwerk aan. In tegenstelling tot Novell File Reporter 1.0.x worden met het vergelijkingsrapport geen scans vergeleken om de verschillen tussen twee momenten te rapporteren.

© 2015 Micro Focus