Novell homepage

Wijzigingsbeheer

Stroomlijn het proces dat bij het beoordelen en doorvoeren van wijzigingen komt kijken.

Door middel van wijzigingsbeheer kunt u de aan wijzigingen verbonden risico's nauwgezet beoordelen en hier vervolgens het juiste goedkeuringsproces op toepassen. Het resultaat? Aanzienlijk minder onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten. Met Service Desk kunt u:

  • De CMDB gebruiken om een verband te leggen tussen de reden, de prioriteit en de gevolgen van een wijziging. Bovendien kunt u hiermee koppelingen naar de betrokken configuratie-items genereren, waardoor de risico's voor het bedrijf afnemen.
  • Vooraf gedefinieerde sjablonen gebruiken die uw IT-medewerkers nauwkeurige en consistent vastgelegde informatie verschaffen wanneer ze rechtstreeks vanuit incidenten wijzigingsverzoeken genereren. Dankzij deze voorspelbaarheid kunnen activiteiten in een handomdraai aan de juiste mensen worden toegewezen.
  • Problemen sneller oplossen. De CMDB kan worden gebruikt om het verband tussen incidenten te beheren en beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij het oplossen van incidenten en het afhandelen van verzoeken.
  • Geïntegreerde CMDB De Configuration Management Database (CMDB) van Service Desk is een centrale, op kennis gebaseerde opslagruimte voor alle servicebeheerinformatie die met behulp van ZENworks® en andere producten van ons en van derden wordt gedetecteerd, geïnventariseerd en beheerd.Meer informatie
  • Ontwikkel een productievere en slagvaardigere serviceomgeving Met de Service Desk software kunt u de gemiddelde hersteltijd (MTTR) verkorten en uw servicebeheeromgeving voortdurend verbeteren door servicedeskfuncties te stroomlijnen en te automatiseren.Meer informatie
Micro Focus Service Desk

© Micro Focus