Novell homepage

Wijzigingsbeheer

Stroomlijn het proces dat bij het beoordelen en doorvoeren van wijzigingen komt kijken.

Middels wijzigingsbeheer kunt u de aan wijzigingen verbonden risico's nauwgezet beoordelen en hier vervolgens het juiste goedkeuringsproces op toepassen. Het resultaat? Aanzienlijk minder onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten. Met Novell Service Desk kunt u:

  • De CMDB gebruiken om een verband te leggen tussen de reden, de prioriteit en de gevolgen van een wijziging. Bovendien kunt u hiermee koppelingen naar de betrokken configuratie-items genereren, waardoor de risico's voor het bedrijf afnemen.
  • Uw voordeel doen met vooraf gedefinieerde sjablonen die ervoor zorgen dat de IT-medewerkers over nauwkeurige en consistent vastgelegde informatie beschikken als zij rechtstreeks vanuit incidenten wijzigingsverzoeken genereren. Dankzij deze voorspelbaarheid kunnen activiteiten in een handomdraai aan de juiste mensen worden toegewezen.
  • Problemen sneller oplossen. U kunt de CMDB gebruiken om het verband tussen incidenten te beheren en bovendien kan de IT-afdeling hiermee beter geïnformeerde beslissingen nemen bij het oplossen van incidenten en het afhandelen van verzoeken.
  • Geïntegreerde CMDB De Configuration Management Database (CMDB) van Novell Service Desk is een centrale, op kennis gebaseerde opslagruimte voor alle servicebeheerinformatie die met behulp van Novell ZENworks®, andere Novell producten en producten van derden wordt gedetecteerd, geïnventariseerd en beheerd. Meer informatie
  • Ontwikkel een productievere en meer slagvaardige service-omgeving Met de Novell Service Desk software kunt u de gemiddelde hersteltijd (MTTR) verkorten en uw servicebeheeromgeving voortdurend verbeteren door servicedeskfuncties te stroomlijnen en te automatiseren. Meer informatie

© Micro Focus