Novell homepage

Voorkom beveiligingsschendingen

Nieuws

Voorkom beveiligingsschendingen die leiden tot reputatieschade

Bescherm elke laptop vol gevoelige gegevens

Gezien de hoeveelheid gevoelige gegevens die buiten uw firewall rondreist op laptops, is het niet de vraag of maar wanneer gegevens in verkeerde handen vallen. U kent de krantenkoppen. Grote bedrijven, grote beveiligingsschendingen, groot nieuws.

Maar er zijn minder bekende beveiligingsschendingen geweest met even grote gevolgen. Bovendien is er te vaak onbeveiligde mobiele apparatuur betrokken bij beveiligingsschendingen:

  • Toen een financiële vertegenwoordiger zijn laptop verloor, moest de bank waarvoor hij werkte elke klant melden dat diens beleidsgegevens misschien waren onthuld.
  • Bij een ziekenhuis in Texas werd de laptop van een medewerker gestolen. Tot de gegevens die verloren gingen, behoorden gevoelige patiëntgegevens, waaronder BSN-nummers.
  • Een laptop werd ontvreemd bij een cadeauwinkel, met als gevolg de onthulling van de namen, adressen en bankrekeningen van consultants, inwoners van New Hampshire en een onbekend aantal andere personen in het gehele land.
  • Twee laptops werden ontvreemd bij een medisch kantoor. Beide laptops bevatten de namen, BSN-nummers en diagnosegegevens van patiënten. Dit kantoor had alle harde schijven met patiëntgegevens versleuteld.

 

Mobiele apparaten zijn ontworpen met het oog op draagbaarheid. Dit betekent dat ze overal naartoe kunnen worden meegenomen. Het betekent ook dat iedereen ze kan meenemen. En wat er daarna gebeurt, is niet prettig.

Het kost geld om een verloren of gestolen laptop te vervangen. Maar als er gegevens op de laptop naar buiten komen, is er sprake van een groter verlies dan alleen een laptop. Het wordt een nachtmerrie. Eén beveiligingsschending kost gemiddelde $ 6,75 miljoen aan directe schade, productiviteitsverlies en verloren commerciële kansen.

Als u geen versleuteling gebruikt, moet u ook wanneer de gegevens niet worden onthuld iedereen (patiënten, klanten, studenten, burgers of medewerkers) op de hoogte stellen wiens gegevens op het apparaat staan. Wellicht kunt u hun vertrouwen nooit terugwinnen.

Houd uw bedrijf veilig. Bescherm uw goede naam met Novell ZENworks Full Disk Encryption door alle bits, bytes en bestanden te versleutelen. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat de rechtmatige gebruikers van uw draagbare apparatuur de enigen zijn die toegang tot uw gegevens krijgen.

Ga zelf na hoe vaak gegevensschendingen voorkomen en waarom. Een volledige, actuele lijst met beveiligingsschendingen vindt u op www.privacyrights.org/data-breach.

© Micro Focus