Novell homepage

Privéapparatuur

huis

Naadloos beheer van bedrijfs- en privéapparatuur

U bent verantwoordelijk voor de gevoelige gegevens van uw organisatie, ook al staan deze op een apparaat in persoonlijk eigendom. Doordat bijna 70% van het intellectuele eigendom van uw bedrijf alleen al via e-mail wordt verzonden, moet u het gebruik van mobiele apparatuur beveiligen

Bescherm uw bedrijf ongeacht de vraag of al de mobiele apparaten uw eigendom zijn:

Voor apparatuur van de onderneming biedt Novell ZENworks Mobile Management de IT-afdeling volledig beheer van elk apparaat. U kunt een standaardverzameling apps installeren en toegangs- en gebruiksregels voor mobiele apparatuur instellen die even streng zijn als de regels voor andere ondernemingsapparatuur.

Voor privéapparatuur krijgen gebruikers de mogelijkheid om de ZENworks Mobile Management agent te downloaden. Ze accepteren het beleid dat de IT-afdeling heeft gedefinieerd, wat betekent dat ze de IT-afdeling controle over hun apparatuur bieden in overeenstemming met dit beleid.

Voorkom misbruik van privéapparatuur. Als gebruikers weigeren om zich aan te melden bij het programma, blokkeert u de toegang tot ondernemingsresources. Het is waar dat de productiviteit van een dergelijke gebruiker kan afnemen door dit controleniveau. Gebruikers die weigeren deel te nemen, brengen uw bedrijf echter in gevaar en de productiviteitsstijging door privéapparatuur is niet groot genoeg om een beveiligingsschending of complianceproblemen te riskeren.

© Micro Focus