Novell homepage

Verzamelen, analyseren en vooraf testen

Vind de juiste patches op het juiste moment voor de juiste systemen voor doorlopende endpointbescherming.

Met ZENworks Patch Management vindt endpointbescherming automatisch plaats. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de moeite en onzekerheid die gepaard gaan met het vinden van de juiste patches voor verschillende systemen. De patches worden vervolgens getest en voorbereid voor een succesvolle implementatie. Dit omvat onder andere:

  • De grootste dynamische opslagruimte voor patches ter wereld, met meer dan 10.000 vooraf geteste patches voor ruim 40 belangrijke bestaande en oudere besturingssystemen en applicaties.
  • Betrouwbare en vooraf grondig geteste pakketten van patches waarmee het vinden, verifiëren en implementeren van patches minder tijd en moeite kost.

 

  • Automatische implementatie van patches Installeer patches snel en veilig op de systemen waar deze nodig zijn dankzij de opties voor automatische patchimplementatie van ZENworks Patch Management.Meer informatie
  • Verhoog de compliance dankzij beter patchbeheer Met ZENworks Patch Management kunt u beveiligingsrisico's automatisch beoordelen en ervoor zorgen dat uw patches altijd aan alle beveiligingsvoorschriften voldoen. Laat auditors met dynamische grafische rapporten zien dat u op het gebied van beveiliging compliant bent. Meer informatie

© Micro Focus