Podręcznik użytkownika klienta programu GroupWise 18

Podręcznik użytkownika klienta programu GroupWise 18 wyjaśnia, jak korzystać z klienta programu GroupWise.

Odbiorcy

Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników programu GroupWise.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji Komentarze użytkownika (User Comments) dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Dodatkowa dokumentacja

Osoby zainteresowane dodatkową dokumentacją użytkownika oprogramowania GroupWise mogą się zapoznać z następującymi podręcznikami w witrynie WWW z dokumentacją oprogramowania GroupWise 18:

  • GroupWise Client User Guide

  • Podręcznik użytkownika programu GroupWise WebAccess

  • Podręcznik użytkownika programu GroupWise WebAccess Mobile

  • Skrócone instrukcje obsługi programu GroupWise