Podręcznik użytkownika klienta GroupWise Messenger 18

Niniejszy Podręcznik użytkownika klienta GroupWise Messenger 18 zawiera informacje na temat sposobu korzystania z programu GroupWise Messenger w systemach Windows, Linux i na komputerach Mac. Podręcznik jest podzielony na następujące części:

Odbiorcy

Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników końcowych programu GroupWise Messenger.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z funkcji komentarzy do tematu dostępnej u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowszą wersję Podręcznika użytkownika klienta GroupWise Messenger można pobrać z witryny internetowej z dokumentacją programu GroupWise Messenger 18.

Dodatkowa dokumentacja

Dodatkowa dokumentacja oprogramowania GroupWise Messenger jest dostępna w witrynie internetowej z dokumentacją programu GroupWise Messenger 18.