Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell zdobył tytuł „CRN Channel Champion 2011” jako wiodący dostawca systemów bezpieczeństwa sieciowego

Novell otrzymuje główną nagrodę oraz dodatkowo wyróżnienia za wysoki poziom techniczny rozwiązań i jakość usług wsparcia technicznego

Warszawa
March 23, 2011

Novell otrzymał tytuł głównego zwycięzcy i nagrodę „CRN Channel Champion” jako wiodący dostawca systemów bezpieczeństwa sieciowego. Ponadto firmę wyróżniono za wysoki poziom techniczny rozwiązań oraz jakość usług wsparcia technicznego. W konkursie CRN Channel Champions rozdano nagrody łącznie w 25 kategoriach. Zwycięzców wyłoniono na podstawie badań przeprowadzonych wśród dostawców rozwiązań IT. Partnerzy docenili firmę Novell za dostarczane przez nią na rynek produkty zapewniające bezpieczeństwo IT, w szczególności za systemy kontroli dostępu do sieci –  Novell Access Manager (www.novell.com/products/accessmanager ), monitoringu informacji i zdarzeń związanych z bezpieczeństwem – Novell Sentinel (www.novell.com/products/sentinel ) i Sentinel Log Manager (www.novell.com/products/sentinel-log-manager ) oraz nadzoru urządzeń użytkowników – Novell ZENworks Endpoint Security Management (www.novell.com/products/zenworks/endpointsecuritymanagement ).

Badania przeprowadzane w ramach konkursu „CRN Channel Champions|” sprawdzają, jak partnerzy postrzegają produkty oraz usługi dostawców rozwiązań IT. Partnerzy proszeni są o wystawienie oceny wskazującej, na ile istotna dla rynku jest technologia oferowana przez dostawcę, jak oceniają poziom wsparcia technicznego oraz atrakcyjność finansową dla kanału sprzedaży. Nagrody w konkursie "CRN Channel Champion" są przyznawane wyłącznie w oparciu o dane z ankiet - z podziałem na 25 głównych obszarów technologicznych oraz cztery kategorie – satysfakcji z poziomu technicznego rozwiązań, usług wsparcia, warunków finansowych oraz za całość osiągnięć.

Zdaniem Kelley Damore pełniącej funkcję wiceprezesa w CRN, nagrody Channel Champions otrzymują na drodze głosowania najbardziej innowacyjni dostawcy rozwiązań IT, niezawodni i przyjaźnie nastawieni do kanału partnerskiego. „Nagrody te są wyróżnieniem dla tych dostawców, którzy pokonali konkurencję jakością i technologiczną innowacyjnością swoich produktów, a także poziomem wsparcia udzielanego partnerom handlowym. Przeprowadzone badania mają także kluczowe znaczenie dla społeczności partnerów. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym firmom wiodącym prym w oferowanych technologiach” – dodaje Kelly Damore.

Lista zwycięzców tegorocznego konkursu „CRN Channel Champions|” zostanie opublikowana 25 kwietnia  łamach magazyny CRN oraz online na stronie www.crn.com.

Informacje o firmie Novell

Novell Inc. (Nasdaq: NOVL), lider rynku inteligentnego zarządzania obciążeniami, pomaga organizacjom w bezpiecznym dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT w środowiskach fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze (cloud computing). Novell pomaga klientom ograniczać koszty, złożoność i ryzyko powiązane z korzystaniem z rozwiązań IT dostarczając oprogramowanie do zarządzania tożsamością i bezpieczeństwem, administrowania systemami, organizacji pracy grupowej, a także systemy operacyjne oparte na platformie Linux. Dostarczane przez firmę Novell oprogramowanie infrastrukturalne i ekosystem partnerów umożliwiają harmonijną integrację zróżnicowanych środowisk informatycznych, zapewniając optymalną współpracę ludzi i techniki. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Copyright © 2011 Novell, Inc.  Wszelkie prawa zastrzeżone.  Novell, logo Novell, logo N oraz ZENworks są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a Access Manager i Sentinel są znakami towarowymi firmy Novell Inc. w USA i innych krajach. Wszelkie inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
Email: rkruschewski@novell.pl

Investor Relations Contact

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
Email: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus