Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Kanaka for Mac: Novell zapewnia obsługę „jabłuszek” w sieci

Novell udostępnił bezpłatnie rozwiązanie Kanaka for Mac w celu zapewniania obsługi użytkowników urządzeń Apple w linuksowej sieci Open Enterprise Server

Warszawa
January 26, 2012

Novell udostępnił oprogramowanie Kanaka for Mac. Nowy klient dla komputerów Mac stanowi jedno z najnowszych ulepszeń w sieciowym systemie operacyjnym Novell Open Enterprise Server 11 (www.novell.com/oes) zbudowanym na platformie SUSE Linux Enterprise 11. Użytkownicy systemu Novell Open Enterprise Server mogą pobrać bezpłatną wtyczkę, umożliwiającą integrację stacji roboczych Mac z siecią korporacyjną. Udostępnia ona użytkownikom funkcję jednokrotnego logowania do wszystkich zasobów sieciowych w systemie Novell Open Enterprise Server.

Firmowe środowiska sieciowe były, są i będą heterogeniczne. Coraz częściej pojawiają się w nich nowe urządzenia firmy Apple czy oparte na platformie Linux. „Użytkownicy będą kupować i przynosić do pracy swoje komputery Mac, jeśli uznają, że pozwoli im to produktywniej pracować. Dzięki dostępności klienta Kanaka for Mac, użytkownicy Novella zyskują możliwość łatwej obsługi środowisk wieloplatformowych i stosowania nowej generacji narzędzi wspomagających pracę zespołową, które zwiększają produktywność bez pogarszania bezpieczeństwa” – mówi Eric Varness, wiceprezes firmy Novell ds. zarządzania produktami i  marketingu.

Novell Kanaka for Mac pozwala informatykom wyeliminować konieczność stosowania manualnych sztuczek w celu zapewnienia użytkownikom komputerów Mac dostępu do zasobów. Wtyczka wykorzystuje rodzimą obsługę protokołu Mac AFP, potwierdzając pozycję Novell Open Enterprise Server jako najbardziej kompleksowego, zaawansowanego, wieloplatformowego serwera dla mieszanych środowisk z klientami Windows, Linux i Mac, zapewniającego najwyższą zgodność interoperacyjną i możliwość wyboru.

Do dodatkowych możliwości Novell Kanaka for Mac należą:

  • Uwierzytelnianie w katalogu eDirectory przez klienta lub wtyczkę
  • Jednokrotne logowanie użytkowników
  • Synchronizacja plików offline dla użytkowników mobilnych
  • Łatwe wyszukiwanie zasobów pamięci masowej za pomocą Mac Finder lub pulpitu
  • Samoobsługa haseł w katalogu eDirectory


Dostępność

Novell Kanaka for Mac jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników sieci Open Enterprise Server posiadających aktualną asystą techniczną. Oprogramowanie można pobrać z portalu Novell Customer Center pod adresem http://www.novell.com/center.

Informacje o firmie Novell

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad swymi systemami informatycznymi. Będąc światowym liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego, Novell dostarcza rozwiązania zapewniające większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy. Novell dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie rozwiązania wspierające pracę zespołową i zarządzanie punktami końcowymi oraz obsługę plików i sieci, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają zwiększanie produktywności użytkowników końcowych. Rozwiązania takie jak Novell GroupWise, Novell ZENworks i Novell Open Enterprise Server pozwalają firmom osiągać nowe poziomy produktywności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, złożoności i ryzyka. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.Copyright© 2012 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Novell, logo Novell, logo N są zastrzeżonymi znakami towarowymi, zaś eDirectory jest znakiem towarowym firmy Novell w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy i znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus