Novell to teraz część firmy Micro Focus

Press Room

Press Release

pressimg

Novell udostępnił oprogramowanie ZENworks Application Virtualization 9 do szybszego udostępniania zwirtualizowanych, niezawodnie działających aplikacji

Nowa wersja ZENworks Application Virtualization zawiera pierwsze na rynku narzędzie do wyszukiwana sprawdzonych aplikacji

Warszawa, Poland
January 14, 2012

Novell udostępnił rozwiązanie Novell ZENworks Application Virtualization 9 (www.novell.com/products/zenworks/applicationvirtualization ). Nowa wersja wykorzystuje unikalne podejście do wyszukiwania aplikacji (application harvesting). Informatycy korzystając ze sprawdzonego repozytorium zasobów mogą w nim łatwo wyszukać odpowiednią wersję aplikacji, która następnie posłuży do dynamicznego budowania aplikacji zwirtualizowanych. Co więcej, dzięki wcześniej wykonanej pracy, informatycy mogą sprawdzić wybrane punkty końcowe i szybko stworzyć dla nich zestaw potrzebnych aplikacji wirtualnych, znacznie oszczędzając swój czas prac i gwarantując użytkownikom pożądaną jakość dostarczanych zwirtualizowanych aplikacji.

ZENworks Application Virtualization 9 zawiera bardzo dużą liczbę gotowych szablonów, pozwalających tworzyć aplikacje wirtualne w oparciu o sprawdzone i zoptymalizowane konfiguracje. Internetowe szablony dają administratorom dostęp do centralnego repozytorium, zawierającego najnowsze wersje popularnych aplikacji. Tworzenie aplikacji przy użyciu szablonów znacznie zmniejsza liczbę wykonywanych ręcznie działań podczas konfigurowania aplikacji wirtualnych, zaś internetowy charakter narzędzia eliminuje konieczność aktualizacji ZENworks Application Virtualization przy każdej aktualizacji aplikacji, co z kolei zmniejsza pracochłonność i koszty projektów informatycznych.

– „Nowa wersja opiera się na sukcesie narzędzia ZENworks, upraszczającego szybkie wdrażanie aplikacji, i eliminuje typowe komplikacje związane ze zgodnością aplikacji przez wykorzystanie efektów pracy już wykonanej przez informatyków” – mówi Eric Varness, wiceprezes ds. zarządzania produktami i marketingu w firmie Novell. – „Nasi klienci zaoszczędzą sporo czasu i zasobów dzięki zmniejszeniu pracochłonności. Nie zmieniamy sposobu działania przedsiębiorstw, ale znacznie je upraszczamy.”

Do dodatkowych korzyści z wykorzystania Novell ZENworks Application Virtualization 9 należą:

  • Obsługa streamingu offline – Novell udostępnia najszybszy w branży mechanizm adaptacyjnego streamingu aplikacji, uzupełniony teraz o możliwość działania aplikacji dostępnych poprzez streaming bez ciągłego połączenia z siecią.
  • Juke-Boxing – Eliminując opóźnienia i problemy związane z pobieraniem nieużywanych elementów, mechanizm „Juke-Boxing” pozwala uruchamiać pojedyncze produkty zawarte w strumieniu pakietu aplikacji.
  • Kontrola aplikacji – Zapewniając informatykom możliwość zachowania zgodności z zapisami umów licencyjnych, przenośne aplikacje zwirtualizowane można teraz konfigurować w sposób umożliwiający ich uruchamianie tylko przez użytkowników, spełniających określone kryteria, np. obecność w Microsoft Active Directory lub zarządzanie urządzeniem przez ZENworks.

Dostępność

Oprogramowanie Novell ZENworks Application Virtualization jest już dostępne. Więcej informacji o cenach i dostępności Novell ZENworks Application Virtualization 9 można znaleźć pod adresem www.novell.com/zav.

Informacje o firmie Novell

Fundamentem działania Novell, Inc. jest przekonanie, że klient powinien mieć możliwość wyboru i pełnej kontroli nad swymi systemami informatycznymi. Będąc światowym liderem w dziedzinie oprogramowania korporacyjnego, Novell dostarcza rozwiązania zapewniające większą produktywność, bezpieczeństwo i łatwość zarządzania środowiskami pracy. Novell dostarcza tysiącom organizacji na całym świecie rozwiązania wspierające pracę zespołową i zarządzanie punktami końcowymi oraz obsługę plików i sieci, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają zwiększanie produktywności użytkowników końcowych. Rozwiązania takie jak Novell GroupWise, Novell ZENworks i Novell Open Enterprise Server pozwalają firmom osiągać nowe poziomy produktywności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów, złożoności i ryzyka. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com.

Copyright© 2011 Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Novell, logo Novell, logo N i SUSE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Novell w USA i innych krajach. Wszelkie inne nazwy i znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Press Contacts

Rafał Kruschewski
Novell Polska
Telephone: +48-22-537-5000
E-mail: rkruschewski@novell.pl

Umów rozmowe

Przeslij zgloszenie

* Pola wymagane

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field
I give Micro Focus and/or Micro Focus partners permission to contact me regarding Micro Focus products and services. View our Privacy Policy
is a required field

Request a Call

© Micro Focus