Applikations -virtualisering med ZENworks Application Virtualization

Med ZENworks Application Virtualization kan du konvertera applikationer som körs i Microsoft Windows till fristående virtuella applikationer utan att behöva ändra något i registret. När du tar ZENworks Application Virtualization i drift ökar du automatiskt användarproduktiviteten i organisationen och skapar en säker datormiljö.