Video om positiva erfarenheter: California Highway Patrol

California Highway Patrol har 60 IT-anställda vars jobb är att sköta organisationens 10 000 användare och nätverksinfrastrukturen, och letar därför konstant efter nya sätt att sköta driften mer effektivt och minska teknikkostnaderna. Novell ZENworks Configuration Management innehåller effektiva funktioner för dator- och systemhantering, och Novell Open Enterprise Server har hjälpt i organisationens initiativ att konsolidera sina servrar.