Få saker gjorda med Novell GroupWise 8 – Linux/Mac

GroupWise 8 är den mest användarfokuserade versionen någonsin. Tonvikten ligger på personlig produktivitet och GroupWise 8 innehåller massor av funktioner som hjälper slutanvändarna att göra sitt jobb – oavsett var de befinner sig och vilken klientplattform de vill använda. Delta i det här seminariet och lär dig att få ut mesta möjliga av de senaste förbättringarna av Linux- och Mac-klienter och hur du bäst implementerar dem i organisationen.