Startsida för Novell

Hjälp med planeringen inför växande lagring

Om du har koll på administrationsprocesserna för din nätverkslagring är säkert en stor del av arbetet att se till att du har tillräckligt med kapacitet för den planerade tillväxten. Det här sköts vanligen genom att köpa in stora, dyra lagringsenheter med tillräcklig kapacitet för att hantera tillväxten under en uppskattad tidsrymd.

Novell File Reporter är däremot ett bättre och mer precist verktyg när du ska planera inför växande lagringsbehov.

Med Novell File Reporter genererar du rapporter som innehåller information om vad du kan överväga att flytta eller ta bort från din primära lagring. Du kan även ta fram rapporter om datatrender där lagringstrender för olika volymer visas. Med hjälp av den här informationen kan du jämföra tillväxttrender för volymer mellan olika tidpunkter. De data som samlas in är exempelvis antal filer, filstorlek, tillgängligt utrymme och mycket mer.

Du kan använda dessa data till att avgöra tillväxttakten för en volym, förutsäga när kapaciteten kommer att börja ta slut och budgetera för ytterligare lagring i förväg.

Med trenddata kan du även jämföra tillväxttakten för en volym jämfört med andra volymer. Den här informationen hjälper dig att undersöka ovanliga tillväxttrender. Om det tillgängliga diskutrymmet exempelvis har minskat dramatiskt på kort tid kanske du vill köra en ägarrapport och se vem som lagrar flest filer.

Med jämförelserapporter kan du jämföra det totala antalet filer på en volym mellan två tidpunkter. Om vi går tillbaka till vårt exempel, och ägarrapporten visar att volymen innehåller ett stort antal filer som inte är arbetsrelaterade, så kan du ta bort dem och köra en jämförelserapport där förändringen i mängden tillgängligt utrymme efter att filerna har tagits bort visas.

© Micro Focus