Startsida för Novell

Ovanför molnen: Vad utmärker Novell Filr?

Till skillnad från andra lösningar för mobil filåtkomst och gemensam fildelning har Novell Filr utformats med företaget i åtanke, vilket har resulterat i mindre administration, bättre säkerhet och produktivare användare.

Några av de viktigaste skiljefaktorerna för Novell Filr omfattar:

  • Det krävs inte några serveragenter eller schematillägg, vilket ger en driftsättning som inte stör arbetet.
  • Stöder flera identitetslager, inklusive Microsoft Active Directory och NetIQ® eDirectory™.
  • Integreras med inbyggda filsystem på Microsoft Windows-servrar och Novell Open Enterprise-servrar (som använder CIFS/NCP). Filerna ligger kvar på befintliga företagsfilservrar, vilket innebär att filer inte behöver flyttas eller dupliceras.
  • Drar nytta av och följer etablerad åtkomststyrning och kvoter. Oavsett vilka åtkomsträttigheter för grupper och användare som gäller för din organisations hem- och nätverksmappar kommer de att tillämpas på användarnas åtkomst från sina mobila enheter.
  • Integreras smidigt med användarnas befintliga mappar, inklusive hemkataloger och nätverksdelar. Det ger användarna omedelbar åtkomst till sina filer.
  • Använder användarnas riktiga identifieringsuppgifter för filåtkomst. Det säkerställer behörig åtkomst och support för granskningslogg.
  • Ger noggrann kontroll över delning. Utöver den åtkomststyrning som redan har konfigurerats i dina identitetshanterings- och filsystem, ger Filr dig möjligheten att bestämma vilka filer och mappar användarna får dela internt eller externt.

© Micro Focus