Startsida för Novell

Kalenderdelning

Kalenderikon

Dela kalenderinformation med andra system

Sedan när behövde du INTE samarbeta med människor utanför din organisation? På en global marknadsplats behöver du enklare sätt att interagera, samarbeta och planera in möten med människor utanför ditt eget företag. Med Novell GroupWise kan du överkomma dessa gränser och prenumerera på externa kalendrar och publicera din egen kalender och information om ledig/upptagen tid till externa kollegor – även om de använder andra meddelandesystem. Och GroupWise 2012 introducerar helt nya förbättringar som förenklar vanliga aktiviteter som att planera in återkommande möten och delegera eller ändra befintliga möten.

Om du ofta planerar in återkommande möten, kan du dra nytta av det nya grafiska gränssnittet där du kan ange dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga tidsramar – och sedan grafiskt visa de datum du väljer. Och om du behöver se (eller hantera) flera användares kalendrar samtidigt har du tillgång till mer än den vanliga sida vid sida-vyn att jobba med. Nu kan proxykalendrar läggas över varandra på ett färgkodat sätt som gör det ännu enklare för administrativa assistenter och andra att hantera tillgängligheten för användare, konferensrum, projektorer och andra resurser.

Om du har planerats in på ett möte och avsändaren sedan lägger till en ny deltagare eller bilagor till mötet, ska du då behöva acceptera det på nytt? Självklart inte! Så GroupWise 2012 lämnar kvar det ursprungliga mötet i din kalender men visar gul stapel som anger att mötets detaljer har ändrats. Förbättringar som dessa minskar planeringsbekymmer, eliminerar kalendergytter och förenklar den fundamentala processen att samla ihop era hjärnor för att få saker gjorda.

 

Groupwise

* Required Fields

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© 2014 Novell