Startsida för Novell

Enkel uppgiftshantering

Spåra förlopp och prioriteringar

Spåra dina förlopp och prioriteringar med logisk uppgiftshantering. Med GroupWise 8 är det lätt att prioritera uppgifter, lägga till underuppgifter och följa hur arbetet med dem fortlöper. Och alltihop är tillgängligt direkt från din startvy.

När du får en uppgift vet du att den måste vara klar vid en viss tidpunkt. Så när du lägger ut eller tar emot en uppgift fungerar GroupWise som en påminnelsefunktion. Uppgiften syns automatiskt i uppgiftsmappen. Dessutom kan alla typer av objekt (e-post, möten, påminnelser, telefonmeddelanden) läggas i uppgiftsmappen. Du behöver inte bekymra dig om att hålla ordning på dina objekt: GroupWise gör det åt dig. Sist men inte minst: efter det att du accepterat en uppgift så syns den på din kalender på startdatumet och på varje dag som den sedan löper över. När slutdatumet passerats syns uppgiften i rött. Och när du avslutar en uppgift kan du markera den som avslutad, så fortsätter den inte över till nästa dag i din kalender.

 


Groupwise

* Required Fields

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© 2014 Novell