Startsida för Novell

Novell-klienter

Arbetsstationstjänster

Med programvaran Novell Client™ för arbetsstationer får Linux- och Windows-datorer fler funktioner genom att de får tillgång till NetWare® och Open Enterprise Server (OES). När Novell-klienterna har installerats på användarnas datorer kan de dra nytta av hela uppsättningen Novell-tjänster som exempelvis autentisering via Novell eDirectory™, nätverksåtkomst, servicelösningar samt säker och tillförlitlig åtkomst av filsystemet – allt via branschstandardprotokoll. Klienten stöder Novells traditionella NCP-protokoll.

Funktion SUSE® Linux Enterprise Desktop Windows XP/2003 Windows 7 Windows Server 2008 R2
Intel x86 och kompatibla 32–bitars processorer Ja Ja Ja
AMD64 och Intel EM64T CPU:er i 64–bitars läge (x64) Ja Nej Ja
Stöd för OES Linux och NetWare 6.5 Ja Ja Ja
Integrerad inloggning med operativsysteminloggning Ja Ja Ja
Integrering av filsystem Ja Ja Ja
Kontextlös inloggning med LDAP Ja Ja Ja
Inloggningsskript Ja Ja Ja
Red N-alternativ Ja Ja Ja
Skaltillägg Ja Ja Ja
DNS (namnmatchning) Ja Ja Ja
SLP (namnmatchning) Ja Ja Ja
DFS-kopplingar (volym- och underkatalogsnivåer) Ja Ja Ja
Stöd för glömt lösenord Nej Ja Ja
Stöd för 802.1x-autentisering Nej Ja Ja
ICMP-kostnad (Ping) Nej Ja Nej
Filcachning på arbetsstationer Nej Ja Ja
Automatiskt återanslutning Ja Ja Ja
Automatisk klientuppdatering Nej Ja Ja
Uppdateringsagent Nej Ja Ja
Köbaserad utskrift Nej Ja Nej
NDPS-utskrift Ersatt av iPrint Ja Ersatt av iPrint
16-bitars program och bibliotek Nej Ja Nej
IPX/SPX-protokoll och API-bibliotek Nej Ja Nej
Katalogtjänstversion av kontextlös inloggning Nej Ja Nej
NetIdentity-klient Nej Ja Nej
Inloggning i bindery-läge Nej Ja Nej
Aktivering av samtidiga anslutningsrestriktioner Nej Ja Ja
Installation från en webbsida (setupip.exe) Nej Ja NejNovell-klient för SUSE Linux Enterprise Desktop

Att driftsätta Linux för första gången – oavsett om det är på arbetsstationen eller på servern – behöver inte vara något helt nytt. Den välbekanta Novell-känslan finns kvar när du använder Novell-klienten för Linux.

Med Novell-klienten för Linux får du anslutning till Novell NetWare och Novell Open Enterprise Server från SUSE Linux Enterprise Desktop- eller Novell Linux Desktop-datorer genom att kommandon i inloggningsskripten översätts till motsvarigheterna i Linux. När Novell-klienterna har installerats på användarnas datorer kan de dra nytta av hela uppsättningen Novell NetWare- och Novell Open Enterprise Server-tjänster som Novell eDirectory, enkel, synkroniserad inloggning och stöd för multiprotokoll – för att inte nämna en rad uppdragskritiska program.

Dokumentation Hämta Novell-klient för SUSE Linux Enterprise Desktop


Novell-klient för Windows XP/2003

Novell-klient 4.91 för Windows XP/2003 är arbetsstationsprogramvara som ger en användarvänlig, säker och hanterbar nätverksmiljö för Windows XP- och Windows Server 2003-användare. Du kommer åt NetWare-tjänster från Windows XP-arbetsstationer eller Windows Server 2003-servrar och kan integrera båda produkterna i ditt NetWare-nätverk. Med exempelvis Novell-klient för Windows XP/2003 kan du bläddra bland auktoriserade NetWare-kataloger, överföra filer, skriva ut dokument och använda avancerade NetWare-tjänster direkt från en Windows XP-arbetsstation eller Windows Server 2003.

Dokumentation Hämta Novell-klient för Windows XP/2003


Novell-klient för Windows 7 och Novell-klient för Windows Server 2008 R2

Novell-klienten för Windows har stöd för både 32-bitars och x64-versionerna (AMD64 och Intel 64) av Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Den har många av de funktioner som finns i Novell-klient 4.91 för Windows XP/2003 och stöds på Open Enterprise Server och på NetWare 6.5.

Dokumentation Hämta Novell-klient för Windows 7 Hämta Novell-klient för Windows Server 2008 R2

 

© Micro Focus