Startsida för Novell

Plattformsoberoende virtualisering

Suverän prestanda över flera virtualiseringsplattformar.

SUSE® Linux Enterprise Server är optimerad för att fungera med populära tredjepartshypervisorer för virtualisering och ger en enastående prestanda med VMware ESX (hypervisorkomponent i VMware-infrastrukturen), Xen (beprövad virtualiseringshypervisor med öppen källkod) och Microsoft Hyper-V. Den innehåller en VMI-aktiverad (VMwares Virtual Machine Interface) kärna som ger effektivare kommunikation med VMware ESX för att leverera överlägsen prestanda när den körs som ett gästoperativsystem.

Med SUSE Linux Enterprise Server får du den ledande implementeringen av Xen – en beprövad virtualiseringshypervisor med öppen källkod. Den levereras med grafiska verktyg och kommandoradsverktyg för att skapa, konfigurera, driftsätta, migrera och livscykelhantera virtuella Linux- och Windows-maskiner. IT-cheferna kan öka resursanvändningen, utföra affärstjänster snabbare och öka kontinuiteten i verksamheten genom att använda den här funktionen i SUSE Linux Enterprise Server. Både paravirtualisering (med modifierade gästoperativsystem) och fullständig virtualisering (med omodifierade gästoperativsystem) kan användas för maximal flexibilitet och prestanda.

Som ett resultat av ett djupgående tekniskt samarbete mellan Novell och Microsoft har SUSE Linux Enterprise Server optimerats för plattsformsoberoende virtualisering för att säkerställa att kunderna kan välja fritt och få bästa prestanda från sina virtualiserade arbetslaster – oavsett om de kör Windows Server-gäster på SUSE Linux Enterprise Server med Xen eller SUSE Linux Enterprise Server-gäster på Windows Server med Hyper-V.

© Micro Focus