Startsida för Novell

Förändringshantering

Effektivisera förändringsprocessen.

Med hjälp av den process som kallas förändringshantering, eller Change Management, kan du bedöma riskerna med en förändring och tillämpa en godkännandeprocess som är lämplig för ändamålet. Syftet är att minska antalet avbrott i verksamheten. Med Novell Service Desk kan du:

  • Använda CMDB-databasen till att se varför en förändring ska genomföras, om den ska prioriteras samt vilken inverkan det får. Skapa länkar till berörda konfigureringsobjekt för att minska verksamhetsriskerna.
  • Ta hjälp av fördefinierade mallar för att se till att IT-avdelningen har tillgång till korrekta uppgifter inför förändringsarbetet efter en händelse. När uppgifterna är kända i förväg kan de olika aktiviteterna snabbt och enkelt fördelas ut till lämpliga medarbetare.
  • Driva fram snabbare lösningar. CMDB-databasen används till att hantera sambandet mellan inträffade händelser och till att hjälpa IT-avdelningen att fatta välgrundade beslut om inträffade händelser och förfrågningar.
  • Integrerad CMDB-databas. Konfigurationshanteringsdatabasen (CMDB) i Novell Service Desk är en kunskapsstyrd lagringsplats för all tjänstrelaterad information som upptäcks, inventeras och hanteras via Novell ZENworks® och andra produkter från Novell eller andra tillverkare. Läs mer.
  • Skapa en produktiv och svarssnabb tjänstmiljö. Med hjälp av programvaran Novell Service Desk kan du minska genomsnittstiden för reparationer (MTTR) och ständigt förbättra tjänsthanteringsmiljön genom effektivisering och automatisering av supportfunktionerna. Läs mer.

© Micro Focus