Startsida för Novell

Få pålitlig programströmning med halsbrytande fart

Pålitlig programströmning ger program baserade på användarbeteende

Novell ZENworks Application Virtualization använder en sofistikerad profileringsalgoritm där program utformas utifrån användarbeteende. Det här gör det möjligt att förutse kodkrav, vilket leder till pålitlig strömning av programkod utifrån användarens faktiska beteende. Den pålitliga programströmningen tar bort latensen som du får med andra produkter.

Funktioner för programströmning inkluderar:

Programprofil
Använd programprofilen för att bygga en strömningsmodell som kan förutse användarbeteende, vilket leder till snabb och smidig programströmning. Med den här funktionen för pålitlig strömning kan du köra program snabbare än någonsin.

Flera strömningslägen
Kör i lägena "No Cache", "Cache Prefetch" eller "Register Local". Du avgör om och hur du ska lagra strömmade program lokalt.

Omfattande användning av strömning från användare till server
Dra nytta av så många som 10 000 användare per server.

Gemensamma nätverksprotokoll för strömning
Använd standardprotokollen HTTP, SMB och CIFS för att strömma program – eller valfritt protokoll som kan kopplas till en Windows UNC-sökväg.

Prova programströmning här.

  • Inför virtuella program på det smarta sättet – utan agent Inför virtualiserade program enkelt i befintliga IT-miljöer utan att installera fler agenter, enhetsdrivrutiner eller virtuella maskiner. Läs mer
  • Gör dig av med programkonflikter för bästa programsäkerhet Med Novell ZENworks Application Virtualization blir det enkelt att köra program i en säker, isolerad miljö som är immun mot konflikter med andra program. Läs mer
ZENworks Application Virtualization

* Required Fields

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© 2014 Novell