Startsida för Novell

Migreringen till Windows 7 blev just enklare

Håll de anställda produktiva under migreringen till Windows 7

Funderar du på att migrera till Windows 7? Novell ZENworks Application Virtualization. Det kan hjälpa. En av de största utmaningarna du ställs inför vid en Windows 7-migrering är att se till att användarna har tillgång till alla program de behöver före, under och efter migreringen. Genom att virtualisera alla Windows-program med ZENworks kan du se till att hålla produktiviteten uppe för arbetsstyrkan hela tiden. Windows 7-migreringen blir enklare och snabbare eftersom du kan:

  • Få alla program att fungera som körbara filer. Det här innebär att du slipper alla installationsproblem och programkonflikter.
  • Lägg alla virtuella program i ett gemensamt fillager varifrån anställda kan hämta och köra program när det passar dem.
  • Använd pålitlig strömning för att få till och med de största virtuella programmen att fungera direkt. Användarna kan få åtkomst till dem via webben eller företagets intranät.
  • Ange utgångsdatum på program för att säkerställa att gamla eller inaktiverade program inte längre används med risk för granskningsavgifter.
  • Ge användare som behöver Internet Explorer 6 friheten att fortsätta använda den på Windows 7.

Välj något av följande alternativ om du vill veta mer om hur Novell ZENworks kan förenkla migreringen till Windows 7:

  • Skär ned på den tid det tar att testa och distribuera program Tack vare ZENworks Application Virtualization går programdistributionen avsevärt mycket snabbare, eftersom behovet av att testa före införandet minskas. Läs mer
  • Inför virtuella program på det smarta sättet – utan agent Inför virtualiserade program enkelt i befintliga IT-miljöer utan att installera fler agenter, enhetsdrivrutiner eller virtuella maskiner. Läs mer
ZENworks Application Virtualization

* Required Fields

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© 2014 Novell