Startsida för Novell

Eliminera IT-uppgifter

Bild

Effektivisera och automatisera processen med att ge användarna alla de resurser de behöver.

Novell ZENworks Configuration Management är den enda produkt för hantering av ändring och konfiguration som fokuserar både på användare och enheter. Genom att använda Novells beprövade erfarenhet med identitetstekniker förser ZENworks Configuration Management användare med exakt de program och resurser de behöver för att sköta sitt jobb och förbli produktiva i fysiska och virtuella miljöer samt molnmiljöer. Och de anställdas produktivitetsnivåer kommer att skjuta i höjden när de har de verktyg de behöver.

ZENworks Configuration Management har också funktioner för alla de olika enheter som användare förlitar sig på, och levererar automatiskt nya resurser när användarnas roller och behov ändras. Resultatet är en stor ökning av de anställdas produktivitet och en mätbar minskning av IT-kostnader och manuellt arbete.

  • Frihet att välja Med Novell ZENworks Configuration Management har du total frihet att bestämma vilka plattformar och enheter som är bäst lämpade för din organisation. Läs mer
  • Varför välja ZENworks Configuration Management? Välja rätt lösning för konfigurationshantering för ditt företag Läs mer

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus