Startsida för Novell

Få fullständig integration med ZENworks 11

Ett överflöd av säkerhetspolicyer att välja bland

Med Novell ZENworks Endpoint Security Management får du oöverträffade funktioner för ytterligare server- och databasplattformar, distribution av ZENworks Endpoint Security Management-agenten samt platsigenkänning för alla ZEN-lösningar. Dessutom kan du dra fördel av funktionerna för flera policyer i ZENworks Endpoint Security Management, bland annat följande 10 policytyper:

 • Programkontroll
 • Kommunikationsmaskinvara
 • Datakryptering
 • Brandvägg
 • Platstilldelning
 • Säkerhetsinställningar
 • Kontroll av lagringsenhet
 • USB-anslutning
 • VPN-tillämpning
 • Wi-Fi

Med ZENworks Endpoint Security Management sker all kommunikation till och från ZENworks-servern via en enda adaptiv agent med HTTP(s)-standardprotokoll. Dessutom ger den integrerade agenten för säkerhetshantering på arbetsstationen avancerade funktioner för platsigenkänning samt låser tillämpning på drivrutinsnivå för arbetsstationers säkerhetspolicyer.

Med ZENworks Endpoint Security Management och den inbyggda, enda hanteringskonsolen och policyhanteringsparadigmen får du dessutom funktionsspecifika säkerhetspolicyer som du kan använda till att definiera säkerhetsinställningar i detalj för varje enhet. Dessa kan sedan kombineras för att implementera en helhetspolicy.

Genom att skapa policygrupper kan du även kombinera säkerhets- och konfigurationspolicyer och göra en enda tilldelning för upprätthållande. De flesta policyer kan vara antingen användar- eller enhetstilldelade och skapas för att vara globala eller platsspecifika. Policyer kombineras därefter för att säkerställa att rätt uppsättning tillämpas för kombinationen av plats, enhet och användare.

 • Strikt policyefterlevnad Välj en säkerhetslösning för arbetsstationer som inte står och faller med om varje anställd efterlever den. Med Novell ZENworks Endpoint Security Management kan du se till att alla anställda, vare sig de är anslutna eller inte, använder antivirus-, antispionprogram och andra program i enlighet med policyerna dygnet runt.
 • Kraftfulla rapporteringsfunktioner I Novell ZENworks Endpoint Security Management finns nya och förbättrade tjänster för rapportering så att du snabbt och enkelt kan utföra paketerade rapporter och bygga nya rapporter. Läs mer
ZENworks Endpoint Security Management

* Obligatoriska fält

First Name is a required field
Last Name is a required field
Email is a required field
Company is a required field
Phone is a required field
City is a required field
Country is a required field
Address is a required field
Zip/Postal Code is a required field
State is a required field
Comments is a required field

Read our Privacy Policy.

Request a Call

© Micro Focus