Förenkla migreringen till Windows 7 med Novell ZENworks

Migreringsguide för Windows 7

Identitetsbaserad hantering av arbetsstationer – och ett i stort sett insatsfritt sätt att migrera till Windows 7.

Är du redo att migrera till Windows 7 snabbt och enkelt – utan störningar för användarnas produktivitet och utan att sänka IT-budgeten?

Med Novell ZENworks® blir det möjligt. Lösningen består av produkter som omfattar hela migreringslivscykeln – utvärdering, optimering, migrering, korrigering och underhåll – och banar väg för smidiga migreringar som i stort sett inte kräver några insatser. Gör Novell ZENworks till ditt främsta migreringsverktyg för Windows 7 och se hur vi underlättar varje steg för dig.


UTVÄRDERA

Är du redo att migrera från XP till Windows 7? Vad sägs om att gå över från Vista till Windows 7? Innan du migrerar bör du beväpna dig med fakta: Var finns dina befintliga Vista- och XP-enheter? Fungerar de här enheterna med Windows 7? Kommer programmen att fungera om du migrerar till Windows 7? Med Novell ZENworks Asset Management, kan du utvärdera dina förutsättningar för Windows 7 ingående. Använd det till att ta fram inventeringsrapporter för Windows 7. Här finns också andra kraftfulla verktyg som tar in uppgifter om licenser, installation och användning, så att du kan få en utvärdering av hur du ligger till och var det behövs ytterligare förberedelser.

Migrera till Windows 7: Identifiering

Det kan vara komplicerat och tidskrävande att ta reda på vilka av dina datorer som är redo för Windows 7. Se hur du kan automatisera inventeringsprocessen med hjälp av Novell ZENworks Asset Management och få ingående rapporter om enheternas status.

Längd: 03:13


OPTIMERA

En av de viktigaste frågorna du ställs inför vid en migrering från Windows XP till Windows 7 är att se till att användarna har tillgång till alla program de behöver före, under och efter migreringen. Genom att virtualisera alla Windows-program med Novell ZENworks Application Virtualization kan du se till att hålla produktiviteten uppe för arbetsstyrkan hela tiden. Distribuera nya program utan konflikter och installationstid – och låt användarna ta dem med dig vart de än ska.

Migrera till Windows 7: Programkontinuitet

Med ZENworks Application Virtualization undviker du kompatibilitetsproblemen med Windows 7 och migrerar i lugn vetskap om att programmen fortsätter att fungera.

Längd: 04:04


MIGRERA

Men när du väl har identifierat dina Windows 7-möjligheter – hur ser du till att övergången går snabbt, automatiskt och kostnadseffektivt? Novell ZENworks Configuration Management har gott om kraftfulla funktioner för avbildning och överföring av personliga inställningar, som gör Windows 7-migreringen lättare. Samtidigt kan personliga dator- och programinställningar bevaras, och de störningar i verksamheten som ofta medföljer en operativsystemsuppgradering hålls nere till ett minimum. Om du fortfarande använder ZENworks 7 är det läge att ta steget över till Windows 7 med Novell ZENworks 11.

Migrera till Windows 7: Distribuera och konfigurera

I den här demon ser du vilken nytta du har av funktionerna för avbildning och migrering av personliga inställningar i ZENworks 11. Med hjälp av dem migrerar du snabbt och effektivt till Windows 7, med så liten negativ påverkan på användarnas produktivitet som möjligt.

Längd: 03:33


KORRIGERA

När du har genomfört migreringen till Windows 7 kan du använda Novell ZENworks Patch Management till att skydda arbetsstationerna från förödande kostnader orsakade av virus, utan att det belastar IT-personalen. Använd produkten till att hantera säkerhetsuppdateringar effektivt, och skydda arbetsstationerna utan att drabbas av extra omkostnader.

Migrera till Windows 7: Korrigeringar och regelefterlevnad

I den här korta demon ser du hur hanteringen av korrigeringar inom ZENworks 11 fungerar. Se till att datorerna är säkra, fungerar och att regelverken efterlevs efter migreringen till Windows 7.

Längd: 03:21


UNDERHÅLL

Slutligen kan du förbättra både kvaliteten och effektiviteten för dina IT-tjänster med hjälp av Novell Service Desk. Det får IT-miljön att löpa smidigt, samtidigt som servicenivåavtalen uppfylls och beprövade ITIL-metoder lättare kan införas i hela migreringsprocessen.

Migrera till Windows 7: Tjänstkontinuitet

Med Novell Service Desk kan du erbjuda bättre IT-supporttjänster till användarna och spåra problem som uppkommit till följd av migreringen till Windows 7.

Längd: 03:38


Positiva erfarenheter

Watts Water Technologies University of Zittau/Gorlitz    

© Micro Focus