Startsida för Novell

Öka efterlevnaden med bättre hantering av korrigeringar

Checklisteikon

Det räcker inte att du vet att du utfört säkerhetsuppdateringar – ibland måste du också bevisa det för granskarna.

Säkerhetsefterlevnaden blir mycket enklare med Novell ZENworks Patch Management. Den hjälper dig att göra en automatisk, exakt och övergripande bedömning av säkerhetsriskerna. Dessutom kan du underhålla och övervaka korrigeringsefterlevnad i hela organisationen för att upptäcka säkerhetsrisker.

Dynamiska grafiska rapporter gör att administratörer enkelt kan se vilka enheter som säkerhetsefterlevs, och snabbt kan göra sårbarhetsbedömningar. Med ZENworks Patch Management kan du till och med tillämpa alla obligatoriska uppdateringar och korrigeringar på nya installationer för att automatiskt uppfylla lämpliga standarder.

  • Policybaserad hantering av efterlevnad Efterlevnadshanteringen förenklas när du använder de unika policybaserade efterlevnadsfunktionerna i Novell ZENworks Patch Management. Bibehåll fullständig efterlevnad och dokumentera resultaten. Läs mer
  • Automatiserad distribution av korrigeringar Hämta korrigeringar snabbt och säkert till de maskiner som behöver dem med automatiserad distribution av korrigeringar från Novell ZENworks Patch Management. Läs mer

© 2015 Micro Focus