Startsida för Novell

Minska arbetet med och kostnaderna för hantering av korrigeringar

Fallande diagram-ikon

Korrigera systemen upp till 13 gånger snabbare än branschgenomsnittet.

Du kan använda Novell ZENworks Patch Management till att skydda arbetsstationerna från förödande kostnader orsakade av virus, utan att det belastar IT-personalen. Använd produkten till att hantera säkerhetsuppdateringar effektivt, och skydda arbetsstationerna utan att drabbas av extra omkostnader. Processen med att identifiera säkerhetsvarningar, hämta korrigeringar och distribuera rätt korrigeringar till rätt maskiner vid rätt tidpunkt för att förebygga problem automatiseras.

  • Utöka räckvidden på lösningen för korrigeringshantering Skydda arbetsstationerna med förtestade korrigeringar för Windows, Linux med flera. Kontrollera Windows- och Linux-korrigeringarna från en enda, enhetlig konsol.Läs mer
  • Policybaserad hantering av efterlevnad Efterlevnadshanteringen förenklas när du använder de unika policybaserade efterlevnadsfunktionerna i Novell ZENworks Patch Management. Bibehåll fullständig efterlevnad och dokumentera resultaten.Läs mer

© 2015 Micro Focus