4.3 Informace o konzoli aplikace Filr Desktop

Konzole aplikace Filr Desktop obsahuje následující možnosti:

4.3.1 Účet

4.3.2 Obecné

  • Umožňuje vám určit, zda se má aplikace Filr automaticky spustit po zapnutí počítače.

4.3.3 Úložiště

  • Umožňuje vám určit umístění pro synchronizaci souborů systému Filr. Ve výchozím nastavení se soubory aplikace Filr synchronizují do složky /Users/uživatelské jméno/Filr ve vašem systému souborů. Další informace najdete v části Úložiště.

  • Umožňuje vám určit, jak dlouho po posledním přístupu nebo změně mají být soubory uložené v místní mezipaměti uchovávány. Další informace naleznete v části Odebrání souborů z mezipaměti.

4.3.4 Aplikace

  • Systém Filr nyní umožňuje správcům ovládat stahování řízené aplikacemi a bránit tak v zaplnění místních disků. Stránka Aplikace obsahuje souhrn akcí provedených správcem. Pokud jsou uplatněna omezení, obsahuje tato stránka odkaz na zobrazení povolených a blokovaných aplikací. Další informace naleznete v části Zabránění zaplnění místního disku stahováním řízeným aplikacemi.

4.3.5 Nevyřízené změny

  • Zobrazuje informace o synchronizačních akcích, které nebyly úspěšně dokončeny. Můžete synchronizační akce opakovat nebo vrátit změny pracovního prostoru systému Filr zpět. Další informace naleznete v části Problémy se synchronizací a jejich řešení.

4.3.6 Poslední aktivita

  • Zobrazuje aktivitu, která byla v aplikaci Filr Desktop v poslední době prováděna. Další informace naleznete v části Zobrazení poslední aktivity.

4.3.7 Výstrahy systému

  • Zobrazuje různé výstražné zprávy, například o nových aktualizacích softwaru, o heslech s vypršenou platností, o výpadcích serveru a podobně. Další informace naleznete v části Zobrazení systémových výstrah.