4.1 Synchronizace

4.1.1 Kdy dochází k synchronizaci

Synchronizace z aplikace Filr Desktop na server Filr proběhne okamžitě po uložení a zavření souboru. Synchronizace ze serveru Filr do aplikace Filr Desktop probíhá v intervalu určeném vaším správcem systému Filr. Výchozí nastavení je každých 15 minut. V případě nedostupnosti serveru se pokouší klient aplikace Filr Desktop kontaktovat server každou minutu, dokud nebude spojení obnoveno.

Pokud nechcete čekat na další plánovanou synchronizaci, může provést manuální synchronizaci. Další informace naleznete v kapitole Ruční synchronizace souborů a složek.

4.1.2 Které složky se synchronizují

Aplikace Filr provádí synchronizaci souborů do pracovní stanice, pokud se soubory nacházejí v následujících umístěních:

Moje soubory: Soubory, které se nacházejí ve vaší oblasti Moje soubory na serveru Filr, budou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Pokud přidáte soubory do složky Moje soubory ve vaší pracovní stanici (/Users/uživatelské jméno/Filr/Moje soubory), budou tyto soubory synchronizovány na server Filr automaticky při příští synchronizaci.

Sdíleno se mnou: Soubory, které se nacházejí ve vaší oblasti Sdíleno se mnou na serveru Filr, budou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice. Pokud máte práva na úrovni Editor nebo Přispěvatel, můžete soubory ve vaší oblasti Sdíleno se mnou upravovat a tyto úpravy budou synchronizovány s aplikací Filr. Nemůžete ale přidávat soubory do kořenu složky Sdíleno se mnou v aplikaci Filr Desktop na pracovní stanici (/Users/uživatelské jméno/Filr/Sdíleno se mnou). Pokud je tam přidáte, nebudou tyto soubory synchronizovány na server Filr. Do složek, které jsou s vámi sdíleny, můžete přidat soubory, pokud máte pro danou složku práva Přispěvatel.

Síťové složky: Soubory, které se nacházejí v oblasti Síťové složky, nebudou ve výchozím nastavení synchronizovány do vaší pracovní stanice.

Síťové složky jsou složky a soubory v podnikovém systému souborů. Podnikové soubory mohou být soubory ve vašem domovském adresáři, na mapované jednotce nebo na vzdáleném serveru. Se systémem Filr máte snadný přístup k těmto souborům bez ohledu na jejich umístění. Podnikové soubory, ke kterým máte přístup, definuje váš správce systému Filr.

Soubory, které se nacházejí v kořenu složky /Users/uživatelské jméno/Filr, nelze synchronizovat. Vložte soubory místo toho do některé z vhodných podsložek (Moje soubory nebo Síťové složky).

4.1.3 Které akce jsou podporovány

Pokud provedete se složkami a dokumenty ve složce Filr ve vašem systému souborů některou z následujících akcí, bude tato akce synchronizována mezi systémem souborů vašeho počítače a serverem Filr při příští synchronizaci:

 • Vytváření dokumentů a složek

 • Kopírování dokumentů a složek

 • Komentování dokumentů

 • Odstraňování dokumentů a složek

  Dokumenty a složky, které odstraníte v aplikaci Filr Desktop, budou odstraněny také na serveru, pokud k jejich odstranění máte práva. Neplatí to však vždy při odstraňování dokumentů z oblasti Sdíleno se mnou.

  Pokud odstraníte dokument nebo složku z oblasti Sdíleno se mnou, přičemž tento dokument nebo složka byly s vámi sdíleny přímo, nebudou tyto dokumenty a složky nadále synchronizovány s aplikací Filr Desktop a zůstanou na serveru.

  Pokud odstraníte dokument nebo složku, která je podsložkou složky, jež byla s vámi sdílena, nebo pokud se daný dokument nachází ve složce, jež byla s vámi sdílena, budou tyto dokumenty a složky ze serveru odstraněny za předpokladu, že k jejich odstranění máte dostatečná práva.

 • Úpravy dokumentů

 • Přesouvání dokumentů a složek

 • Přejmenování dokumentů a složek

 • Sdílení dokumentů a složek

4.1.4 Ruční synchronizace souborů a složek

Pokud nechcete čekat na plánovanou synchronizaci, můžete provést manuální synchronizaci souborů a složek mezi serverem Filr a vaším počítačem. Před synchronizací je nutné soubory zavřít.

Manuální synchronizace všech souborů:

 1. Klikněte na ikonu Filr v řádku nabídek, potom klikněte na příkaz Synchronizovat.

Manuální synchronizace jednotlivých souborů nebo složek:

 1. Přejděte na soubor nebo složku, které chcete synchronizovat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor či složku, potom klikněte na příkaz > Synchronizovat.

4.1.5 Zobrazení chystaných změn při synchronizaci

 1. Klikněte na ikonu Filr v řádku nabídek, poté klikněte na Otevřít konzolu Filr.

 2. Klikněte na možnost Nevyřízené změny.