Příručka k aplikaci Filr 3.4 Desktop pro Windows

.

Tento průvodce je určen pro uživatele aplikace Filr Desktop a zabývá se těmito tématy:

Cílová skupina

Tento průvodce je určen pro uživatele aplikace Filr Desktop.

Zpětná vazba

Rádi se seznámíme s vašimi komentáři a návrhy týkajícími se této příručky i ostatní dokumentace. Ve spodní části každé stránky této online dokumentace najdete odkaz Komentář k tomuto tématu.

Aktualizace dokumentace

Nejnovější verzi příručky Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference (Průvodce uživatelským rozhraním pro správce systému Micro Focus Filr) a další dokumentace najdete na webu dokumentace pro Filr 3.

Doplňková dokumentace

Podrobnější informace o systému Micro Focus Filr najdete v další dokumentaci, která je dostupná na webu dokumentace pro Filr 3.