5.3 Problémy s inovací

Tato část vám pomůže s řešením následujících problémů, ke kterým může dojít při inovaci aplikace Filr Desktop pro Windows:

5.3.1 V  aplikaci Filr Desktop pro Windows se po inovaci zobrazuje ikona staré verze aplikace Filr

Při inovaci aplikace Filr Desktop pro Windows se může stát, že ikona Filr zobrazovaná v části Oblíbené se nezmění na novou ikonu Micro Focus Filr.

Možné řešení: Postupujte následovně:

 1. Odstraňte soubor %localappdata%\IconCache.db

  Soubor IconCache.db je ve výchozím nastavení skrytý.

 2. Restartujte Průzkumníka Windows.

5.3.2 Počítač s Windows při inovaci aplikace Filr Desktop zamrzá

Při inovaci aplikace Filr Desktop pro Windows se může stát, že instalátor klienta přestane reagovat.

Možné řešení: Postupujte následovně:

 1. Ručně ukončete instalační proces:

  1. Otevřete Správce úloh systému Windows.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na proces msisexec.exe*32 a potom klikněte na Ukončit strom procesu.

 2. Restartujte počítač.

 3. Spusťte inovaci od začátku a dokončete ji podle pokynů na obrazovce.