3.7 Zobrazení položek, které ostatní sdílí s vámi

V systému Filr je nalezení položek, které ostatní sdílí s vámi, velmi snadné. Můžete také obdržet e-mailové upozornění s odkazem na sdílenou položku.

 1. Na kterékoli stránce systému Filr klikněte na položku Sdíleno se mnou .

  Zobrazí se všechny soubory a složky, které jsou s vámi sdíleny, společně s těmito informacemi:

  Komentáře: Komentáře přiřazené ke sdílené položce.

  Sdíleno uživatelem: Uživatel, který s vámi položku sdílí. Pokud s vámi sdílelo určitou položku více uživatelů, budou zobrazeni všichni uživatelé.

  Sdíleno: Datum a čas, kdy byla položka s vámi poprvé sdílena.

  Ukončení platnosti: Datum ukončení platnosti sdílení. Po tomto datu už nebudete mít ke sdílené položce přístup.

  Přístup: Úroveň vašeho přístupu ke sdílené položce. Podle přístupových práv, která vám byla k položce udělena, můžete položku zobrazovat, upravovat nebo sdílet. Pokud je položka sdílená s vámi složka, budete pravděpodobně moci spravovat i soubory v ní.

  Další informace o různých úrovních přístupu najdete v kapitole Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu.

  Poznámka: Poznámka určená pouze vám a případně ostatním uživatelům, kteří obdrží sdílenou položku. Poznámku si mohou přečíst pouze uživatelé a skupiny, kteří obdrží sdílenou položku.