3.6 Zobrazení sdílených položek

V systému Filr je zobrazení položek, které sdílíte, velmi snadné. Můžete jednoduše upravovat přístupová práva uživatelů ke sdíleným položkám, odesílat poznámky těm, se kterými sdílíte a podobně.

 1. Na kterékoli stránce systému Filr klikněte na položku Sdíleno mnou .

  Zobrazí se všechny soubory a složky, které jste sdíleli, společně s těmito informacemi:

  Komentáře: Komentáře přiřazené ke sdílené položce.

  Sdíleno s uživatelem: Uživatelé, se kterými položku sdílíte. Pokud jste položku sdíleli s více než jedním uživatelem, budou uvedení všichni uživatelé.

  Sdíleno: Datum a čas, kdy byla položka poprvé sdílena.

  Ukončení platnosti: Datum ukončení platnosti sdílení. Po tomto datu již uživatelé nebudou mít ke sdílené položce přístup.

  Přístup: Úroveň přístupu uživatelů ke sdílené položce. Podle přístupových práv, která byla uživatelům k položce udělena, mohou uživatelé položku zobrazovat, upravovat nebo sdílet. Pokud je sdílená položka složka, budou uživatelé pravděpodobně moci spravovat i soubory v ní.

  Další informace o různých úrovních přístupu najdete v kapitole Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu.

  Poznámka: Poznámka určená pouze uživatelům, kteří obdrží sdílenou položku. Poznámku si mohou přečíst pouze uživatelé a skupiny, kteří obdrží sdílenou položku.