2.3 Přístup k souborům a složkám v souborovém systému vaší organizace (síťové složky)

Síťové složky jsou složky a soubory nacházející se v souborovém systému v síti vaší organizace. Může jít o soubory v domovském adresáři, na mapované jednotce nebo na vzdáleném serveru. Se systémem Filr máte snadný přístup k těmto souborům bez ohledu na jejich umístění. Síťové soubory, ke kterým máte přístup prostřednictvím systému Filr, definuje váš správce systému Filr.

Soubory v síťových složkách mohou, ale nemusejí být plně indexované a vyhledatelné v systému Filr, a to v závislosti na konfiguraci nastavené správcem systému Filr.

  1. V záhlaví klikněte na položku Síťové složky .

Další informace o síťových složkách naleznete v kapitole Síťové složky.

Informace o přístupu k síťovým složkám z aplikace Filr Mobile najdete v dokumentu Aplikace Filr Mobile – Stručný úvod.