1.1 O systému Filr

Systém Filr umožňuje tyto akce:

 • Přístup k požadovaným souborům z

  • webového prohlížeče

  • desktopové aplikace

  • mobilního zařízení

  Další informace naleznete v části Přístup k systému Filr.

 • Sdílení souborů se spolupracovníky.

  Udělení práv ke sdíleným souborům

  Například:

  • Sdílení souboru s uživatelem A a udělení přístupu pouze ke čtení.

  • Sdílení stejného souboru s uživatelem B a udělení přístupu pro úpravy.

 • Zobrazení toho, co bylo sdíleno s vámi, a toho, co jste vy sdíleli.

  Další informace naleznete v části Část 3.0, Sdílení souborů a složek.

 • Spolupráce pomocí komentářů u sdílených souborů.

  Uživatelé, pro které je nastaveno sdílení, mohou zobrazit a vytvářet komentáře.

  Další informace naleznete v části Přidání komentáře k souboru.

Systém Filr zpřístupňuje soubory v oblasti

1.1.1 Síťové složky

Síťové složky poskytují přístup k systému souborů vaší organizace. Správce systému Filr definuje síťové složky, které se vám mají zobrazovat, a práva ke sdílení, která v nich máte.

Další informace o síťových složkách naleznete v kapitole Přístup k souborům a složkám v souborovém systému vaší organizace (síťové složky).

1.1.2 Moje soubory

Podle toho, jak definoval váš správce systému Filr, může vaše oblast Moje soubory obsahovat jednu nebo obě následující položky:

 • Osobní úložiště pro soubory a složky, které chcete nahrát přímo na server Filr.

 • Váš domovský adresář v systému souborů organizace.

Ve výchozím nastavení jsou soubory a složky umístěné v oblasti Moje soubory viditelné pouze vám. Vaše práva ke sdílení v oblasti Moje soubory určuje správce.