2.4 Přístup k osobním souborům a složkám (Moje soubory)

Všechny vaše osobní soubory a složky jsou uloženy v jednom praktickém umístění.

Mezi osobní soubory (Moje soubory) patří soubory, které jste nahráli na server Filr a další osobní soubory přidružené k vašemu domovskému adresáři na síťovém serveru.

Přístup k vaší oblasti Moje soubory:

  1. V záhlaví klikněte na položku Moje soubory .

Další informace naleznete v části Moje soubory.

Informace o přístupu k vašim osobním souborům (Moje soubory) z aplikace Filr Mobile najdete v dokumentu Aplikace Filr Mobile – Stručný úvod.