3.9 Změna nebo odebrání sdílené položky

Pokud jste sdílením udělili určitému uživateli přístup k souboru, můžete jeho přístup odvolat nebo změnit.

 1. Na kterékoli stránce systému Filr klikněte na položku Sdíleno mnou .

 2. Vyberte jeden nebo více souborů nebo složek sdílených s jedním nebo více uživateli, kterým chcete změnit nebo odebrat přístup, a klikněte na možnost Sdílet > Sdílet.

  nebo

  Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru nebo složky sdílené s jedním nebo více uživateli, kterým chcete změnit nebo odebrat přístup, a klikněte na možnost Sdílet soubor nebo Sdílet složku.

  Zobrazí se dialogové okno Správa sdílených položek.

 3. (Podmínečné) Změny přístupu uživatelů:

  1. Vyberte uživatele, kterým chcete změnit přístupová práva, a vyberte novou úroveň přístupu v části Přístupová práva. Další informace naleznete v části Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu

  2. V části Povolit opakované sdílení vyberte, zda mají mít uživatelé možnost nastavit sdílení s interními uživateli, s externími uživateli, s veřejností nebo prostřednictvím odkazu na soubor.

  3. V poli Ukončení platnosti vyberte některou z následujících možností:

   • Nikdy: Platnost sdílení se neukončí.

   • Zapnuto: Vyberte den ukončení platnosti práv.

    Platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne.

   • Po: Zadejte počet dnů trvání platnosti práv.

    Každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti.

  4. Pokud chcete ke sdílení přidat osobní poznámku, zadejte ji do pole Poznámka.

   Poznámku si budou moci přečíst pouze uživatelé a skupiny, se kterými sdílíte.

   Délka poznámky ke sdílení nesmí překročit 255 znaků.

 4. (Podmínka) Pokud chcete přístup uživatelů odebrat, vyberte sdílení, které chcete odebrat, a klikněte na možnost Odstranit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.