3.8 Skrytí položek v zobrazeních Sdíleno se mnou a Sdíleno mnou

Soubory a složky, které ostatní sdílí s vámi nebo které vy sdílíte s ostatními, můžete skrýt. Skryté soubory a složky již nejsou implicitně zobrazeny ve vašich zobrazeních Sdíleno se mnou a Sdíleno mnou ve webovém klientu, v aplikaci Filr Desktop a v aplikaci Filr Mobile.

Jakmile označíte sdílené položky jako skryté, můžete v rámci správy zvolit, jestli se mají zobrazit kromě neskrytých položek i skryté položky, nebo pouze skryté položky.

3.8.1 Skrytí sdílených položek

Pokud chcete skrýt položky v zobrazeních Sdíleno se mnou a Sdíleno mnou, postupujte takto:

  1. Přejděte do zobrazení Sdíleno se mnou nebo Sdíleno mnou.

  2. Zaškrtněte políčka vedle souborů a složek, které chcete skrýt, a potom klikněte na položku Další > Skrýt vybrané sdílené položky.

3.8.2 Zobrazení skrytých položek

Skryté položky můžete zobrazit v zobrazeních Sdíleno se mnou a Sdíleno mnou. To znamená, že kromě neskrytých položek se zobrazí i skryté položky.

  1. Přejděte do zobrazení Sdíleno se mnou nebo Sdíleno mnou, ve kterém se nachází skryté položky.

  2. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazení vedle filtru, a potom klikněte na položku Zobrazit skryté sdílené položky.

  3. (Volitelné) Skryté soubory nebo složky můžete znovu zobrazit tak, že zaškrtnete políčka vedle těch z nich, které chcete zobrazit, a potom kliknete na možnost Další > Zobrazit vybrané sdílené položky.

3.8.3 Zobrazení pouze skrytých položek

Pouze skryté položky můžete zobrazit v zobrazeních Sdíleno se mnou a Sdíleno mnou. To znamená, že položky, které nebyly označeny jako skryté, se nezobrazí.

  1. Přejděte do zobrazení Sdíleno se mnou nebo Sdíleno mnou, ve kterém se nachází skryté položky.

  2. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazení vedle filtru, a potom klikněte na položku Zobrazit skryté sdílené položky.

  3. Klikněte na šipku rozbalovací nabídky v pravém horním rohu zobrazení vedle filtru, a potom zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zobrazené sdílené položky.