3.11 Získání adres URL (trvalých odkazů) sdílených souborů a složek

Systém Filr přiřazuje všem souborům a složkám v systému adresy URL. Pomocí těchto adres URL (jež se nazývají trvalé odkazy) lze rychle nasměrovat uživatele na soubor nebo složku nebo stáhnout soubor, který se nachází v systému Filr.

DŮLEŽITÉ:Aby uživatelé mohli k souboru nebo složce přistupovat pomocí trvalého odkazu, musí již mít nastaven přístup k danému souboru nebo složce prostřednictvím jednotlivého nebo veřejného sdílení. Přestože má uživatel trvalý odkaz na soubor nebo složku, nemusí mít přístup k zobrazení či stažení souboru či složky. Chcete-li udělit přístup k souboru či složce, měli byste položku sdílet (jak je popsáno v části Sdílení souborů a složek) nebo distribuovat odkaz na soubor (jak je popsáno v části Poslání odkazu na soubor).

Získání trvalého odkazu pro soubor nebo složku:

  1. Přejděte do umístění souboru nebo složky, pro kterou chcete získat trvalý odkaz.

  2. Chcete-li získat trvalý odkaz pro soubor, klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru a klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti.

  3. Jestliže chcete získat trvalý odkaz pro složku, klikněte na název složky.

  4. Klikněte v dolní části stránky na odkaz Trvalé odkazy.

  5. Zkopírujte jeden z trvalých odkazů, které jsou k dispozici. Po kliknutí uživatele na trvalý odkaz se funkce liší podle toho, který trvalý odkaz je použit:

    Trvalý odkaz: Odkazuje na soubor nebo složku v systému Filr. Pokud soubor nebo složka nejsou sdíleny veřejně, budou uživatelé, kteří ještě nejsou přihlášeni, vyzváni k přihlášení.

    Trvalý odkaz pro stažení souboru: (Nevztahuje se na složky) V závislosti na nastavení prohlížeče budou uživatelé vyzváni ke stažení nebo otevření souboru, nebo bude soubor automaticky otevřen. Tento odkaz umožňuje uživatelům přímý přístup k souboru.