3.3 Sdílení souborů a složek

Složky a soubory můžete sdílet s interními i externími uživateli.

Sdílení složek a souborů:

 1. Přejděte do složky, kterou chcete sdílet, nebo do složky obsahující soubory, které chcete sdílet.

  Máte-li práva ke sdílení, můžete sdílet složky a soubory ze svých karet Moje soubory , Sdíleno se mnou , Sdíleno mnou nebo z oblasti Síťové složky .

 2. Vyberte jeden nebo více souborů a složek, které chcete sdílet, a klikněte na možnost Sdílet > Sdílet.

  nebo

  Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru nebo složky, kterou chcete sdílet, a potom klikněte na možnost Sdílet soubor nebo Sdílet složku.

  Zobrazí se dialogové okno Sdílet.

 3. Můžete nastavit sdílení s interními uživateli systému Filr, sdílení s externími uživateli nebo veřejné sdílení:

  • Pokud chcete sdílet s interními uživateli systému Filr, začněte zadávat jméno uživatele nebo skupiny, se kterými chcete soubor nebo složku sdílet. Potom klikněte na jméno zobrazené v rozevíracím seznamu.

  • Pokud chcete sdílet s uživateli mimo vaši organizaci, zadejte e-mailovou adresu uživatele a stiskněte klávesu Enter.

   nebo

   Klikněte na ikonu Externí uživatel , zadejte e-mailovou adresu uživatele a klikněte na tlačítko OK.

   Váš správce systému Filr musí tuto funkci povolit. Chcete-li zjistit, zda máte práva ke sdílení s externími uživateli, přesuňte kurzor nad ikonu Informace vedle vstupního pole.

   Další informace o sdílení s externími uživateli najdete v kapitole Sdílení s lidmi mimo vaši organizaci.

  • Pokud chcete sdílet veřejně, klikněte v pravém horním rohu dialogového okna Sdílet na možnost Nastavit jako veřejné.

   Uživatelé, kteří nemají uživatelský účet systému Filr, mohou na server Filr přistupovat jako uživatelé typu Host (podle popisu v části Přístup k systému Filr z webového prohlížeče) a zobrazit všechny položky, které byly veřejně sdíleny.

   Externí uživatelé nemají přístup k zobrazení položek, které byly sdíleny veřejně. Aby mohli zobrazit veřejně sdílené položky, musí se externí uživatelé přihlásit na server Filr jako uživatelé typu Host.

   Váš správce systému Filr musí tuto funkci povolit. Chcete-li zjistit, zda máte práva k veřejnému sdílení, přesuňte kurzor nad ikonu Informace vedle vstupního pole.

  • Pokud chcete rychle nastavit sdílení s mnoha uživateli, můžete zkopírovat e-mailové adresy uživatelů z jednoho umístění a vložit je do pole Přidejte uživatele, skupinu nebo e-mailovou adresu v dialogovém okně Sdílet.

   Může se jednat o e-mailové adresy interních nebo externích uživatelů a je třeba je oddělovat čárkou (,) nebo mezerou.

 4. Ve sloupci Sdíleno s uživatelem klikněte na jména uživatelů nebo názvy skupin, pro které chcete nastavení sdílení změnit. Můžete vybrat více uživatelů a změnit nastavení sdílení najednou.

  Nastavení sdílení pro uživatele, kterého jste do sloupce Sdíleno s uživatelem přidali naposledy, je již zobrazeno.

 5. Vyberte práva pro sdílený přístup, která chcete udělit uživateli nebo skupině (viz Jak fungují oprávnění sdíleného přístupu).

  POZNÁMKA:Při veřejném sdílení nebo distribuci odkazu na soubor nelze práva pro sdílený přístup přiřazovat.

 6. V části Povolit opakované sdílení vyberte, zda mají mít uživatelé možnost nastavit sdílení s interními uživateli, s externími uživateli, s veřejností nebo prostřednictvím odkazu na soubor.

 7. V poli Ukončení platnosti vyberte některou z následujících možností:

  • Nikdy: Platnost sdílení se neukončí.

  • Zapnuto: Vyberte den ukončení platnosti práv.

   Platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne.

  • Po: Zadejte počet dnů trvání platnosti práv. Každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti.

   Výchozí platnost sdílené položky je nastavena na 30 dní.

 8. Pokud chcete ke sdílení přidat osobní poznámku, zadejte ji do pole Poznámka.

  Poznámku si budou moci přečíst pouze uživatelé a skupiny, se kterými sdílíte.

  Délka poznámky ke sdílení nesmí překročit 255 znaků.

 9. Vyberte některou z následujících možností pro upozornění:

  • Všichni příjemci: Upozornění obdrží všichni příjemci v seznamu sdílení.

  • Pouze nově přidaní příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, které přidáte do seznamu sdílení.

  • Noví a změnění příjemci: Upozornění obdrží pouze noví příjemci a příjemci, jejichž práva ke sdílení změníte.

  • Žádné: Žádná upozornění nebudou odesílána.

  Upozornění obsahují následující informace:

  • odkaz na sdílenou položku,

  • poznámku určenou pro uživatele, se kterým je položka sdílená (viz kapitolu krok 8),

  • informace o ukončení platnosti sdílení (viz krok 8).

 10. Kliknutím na volbu Sestava sdílení přístupu můžete zobrazit podrobnosti o přístupu uživatele ke sdílené položce.

  Sestava přístupu zobrazuje následující informace:

  • Uživatel: Jméno uživatele, který získal přístup ke sdílené položce

  • Adresa IP: Adresa IP zařízení, které bylo k přístupu ke sdílené položce použito

  • Čas prvního přístupu: Datum, čas a časové pásmo prvního přístupu ke sdílené položce. Při dalším přístupu se žádné informace nepřidávají.

  • Skupina: Pokud uživatel sdílel položku se skupinou, zobrazí se název skupiny, jejímž členem uživatel je.

  Uživatel, který položku sdílel, obdrží oznámení e-mailem, jakmile k ní další uživatel získá přístup. Sestava se vygeneruje pro každou sdílenou položku při splnění následujících podmínek:

  • uživatelé s licencí k systému Filr 3.4 Advanced Edition,

  • soubory či složky sdílené pomocí systému Filr 3.4 nebo novějšího.

 11. Klikněte na tlačítko OK.