2.2 Přístup ke sdíleným souborům a složkám

Soubory a složky, které sdílíte s ostatními, jsou uloženy v jednom praktickém umístění. Soubory a složky, které ostatní sdílejí s vámi, jsou uloženy v jiném umístění.

Soubory a složky, které ostatní sdílí s vámi nebo které vy sdílíte s ostatními, můžete zobrazit.

  1. Kliknutím na položku Sdíleno se mnou v záhlaví zobrazíte soubory a složky sdílené s vámi. Kliknutím na položku Sdíleno mnou zobrazíte soubory a složky, které sdílíte s ostatními.

Další informace o sdílení a způsobu zobrazení sdílených souborů a složek najdete v části Část 3.0, Sdílení souborů a složek.

Informace o tom, jak se z aplikace Filr Mobile dostat k vašim sdíleným souborům a složkám, najdete v dokumentu Aplikace Filr Mobile – Stručný úvod.