3.0 Sdílení souborů a složek

Micro Focus Filr vám umožňuje sdílet složky a soubory s jinými uživateli systému Filr a také s uživateli mimo vaši organizaci.

Tato funkce musí být nejdříve povolena správcem systému Filr. Pokud nemůžete sdílet soubory a složky podle postupu v této části, nebyla funkce povolena.