6.2 Přidání komentáře k souboru

Lidé často vystavují soubor kvůli tomu, aby od ostatních získali zpětnou vazbu a nové nápady. Systém Filr umožňuje komentovat soubory, takže můžete svoje nápady a připomínky snadno sdílet.

  1. Přejděte k souboru, který chcete okomentovat, a potom klikněte na ikonu Komentář vedle tohoto souboru.

  2. Napište svůj komentář a klikněte na položku Odeslat.

    nebo

    Pokud chcete odpovědět na určitý stávající komentář, klikněte na možnost Akce > Komentář vedle komentáře, napište svoji odpověď a klikněte na možnost Odeslat.

Informace o tom, jak okomentovat soubor během jeho zobrazení, najdete v části Zobrazení souboru a jeho metadat.

Informace o komentování souboru v aplikaci Filr Mobile naleznete v dokumentu Aplikace Filr Mobile – Stručný úvod.