6.5 Zobrazení souborů v režimu pouze pro čtení

V systému Filr můžete snadno zobrazovat soubory.

Následující části popisují, jak prohlížet soubory v textovém editoru nebo ve webovém prohlížeči ve formátu HTML:

6.5.1 Prohlížení souborů v textovém editoru

Když zobrazujete soubor, ke kterému nemáte práva pro úpravy v textovém editoru, soubor se otevře v režimu pouze pro čtení:

  1. Přejděte k souboru, který chcete zobrazit.

  2. Klikněte na název souboru.

6.5.2 Otevření souboru ve webovém prohlížeči

Pokud si potřebujete soubor rychle prohlédnout, můžete jej zobrazit ve formátu HTML ve webovém prohlížeči.

Některé typy souborů (jako jsou PNG, JPG, GIF a PDF) nelze ve formátu HTML zobrazit.

Typy souborů, které lze zobrazit ve formátu HTML: .123, .bmp, .db, .doc, .docx, .dotm, .drw, .dxf, .htm, .html, .lwp, .odf, .odg, .odp, .ods, .odt, .pct, .ppt, .pptx, .prz, .qpw, .rtf, .sdw, .shw, .swx, .tif, .txt, .vsd, .wpd, .xls, .xlsx, .sxi

V případě příliš velkých nebo komplexních souborů požadavek vyprší po 30 sekundách a soubor se nezobrazí.

Můžete zobrazit pouze samotný soubor, nebo soubor a jeho metadata:

Zobrazení souboru

Zobrazení souboru ve formátu HTML:

  1. Přejděte k souboru, který chcete zobrazit.

  2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru, který chcete zobrazit, a potom klikněte na položku Zobrazit HTML.

Zobrazení souboru a jeho metadat

Soubor můžete ve webovém prohlížeči zobrazit i s jeho metadaty. Při zobrazení souboru můžete vidět informace Sdíleno s uživatelem a Sdíleno uživatelem, jež se týkají souboru, a přidat komentáře k souboru.

  1. Přejděte k souboru, který chcete zobrazit.

  2. Klikněte na šipku rozevírací nabídky vedle souboru, který chcete zobrazit, a potom klikněte na položku Zobrazit podrobnosti.