Stručný úvod k aplikaci Novell Filr 1.0.2 Mobile

září 2013

Systém Novell Filr vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim souborům a složkám z klasické pracovní plochy, prohlížeče nebo mobilního zařízení. Můžete rovněž podpořit spolupráci tím, že své soubory a složky budete sdílet s ostatními. Obecné informace o systému Novell Filr najdete v části O aplikaci Novell Filr v Příručce uživatele webové aplikace Filr.

Tento Stručný úvod se zabývá používáním aplikace Filr z mobilního zařízení.

Kromě přístupu k aplikaci Filr z mobilního zařízení lze k aplikaci Filr přistupovat rovněž následujícími způsoby:

K systému Novell Filr můžete přistupovat z mobilního zařízení se systémem iOS nebo Android. Poznámka: Přístup k serveru Filr prostřednictvím aplikace může být zakázán správcem systému Filr. Pokud vám přístup k systému Filr pomocí aplikace nefunguje, obraťte se na správce systému Filr.

1.0 Podporovaná mobilní zařízení

Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních:

 • Telefony a tablety iOS se systémem iOS 5.x nebo novějším (nativní aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení na webu Apple App Store)

 • Telefony a tablety Android se systémem Android 2.3 nebo novějším (nativní aplikace je k dispozici bezplatně ke stažení na webech Google Play App Store a Amazon Appstore for Android)

 • BlackBerry PlayBook a Z10 (nativní aplikace je dostupná v obchodě s aplikacemi BlackBerry World)

  V tomto dokumentu jsou kroky pro zařízení BlackBerry stejné jako pro zařízení se systémem Android.

2.0 Začínáme

2.1 Instalace aplikace

Stáhněte si mobilní aplikaci Filrz obchodu Apple App Store, Google Play App Store (dříve známý jako Android Market) nebo Amazon Appstore. Aplikaci vyhledejte zadáním slova Filr.

Po stažení aplikace pro systém Android je nutné ji ručně nainstalovat.

2.2 Připojení k serveru Filr

Při počátečním nastavování aplikace je nutné zadat informace pouze pro jeden server Filr. Po dokončení počátečního nastavení, které je popsáno v této části, budete po spuštění aplikace Filrautomaticky připojeni k serveru Filr a bude provedeno i vaše ověření (pokud správce systému Filr povolil uložení hesla).

 1. Spusťte mobilní aplikaci Filrna svém zařízení se systémem iOS nebo Android.

 2. Přijměte licenční smlouvu k systému Filr. (Pouze u zařízení se systémem Android.)

 3. Na přihlašovací stránce zadejte následující informace:

  ID uživatele: Zadejte uživatelské jméno, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Heslo: Zadejte heslo, kterým se přihlašujete na server Filr.

  Server: Zadejte adresu URL serveru Filr. Příklad: https://Filrsite.com.

  Server musí být nakonfigurován pro použití zabezpečeného připojení HTTP (HTTPS), aby se k němu bylo možné připojit z mobilního zařízení.

  Uložit heslo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete v zařízení bezpečně uložit heslo. Díky tomu se po spuštění aplikace automaticky přihlásíte k serveru Filr.

  Tato možnost může být správcem systému Filr zakázána.

 4. Klepněte na tlačítko Přihlásit se.

  Zobrazí se domovská stránka.

2.3 Úprava nastavení konfigurace pro server Filr

Chcete-li změnit nastavení konfigurace pro server Filr, který jste již nakonfigurovali v aplikaci Filr, odhlaste se z aplikace a poté se přihlaste zpět s jiným nastavením konfigurace. Můžete například změnit své uživatelské jméno, heslo a adresu URL serveru.

Informace o tom, jak se odhlásit, naleznete v části Odhlášení.

3.0 Navigace na domovskou stránku aplikace

Navigace na domovskou stránku je snadná bez ohledu na to, kde se v aplikaci Filr nacházíte.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

  Zobrazí se domovská stránka.

4.0 Hledání v aplikaci

Při vyhledávání v systému Novell Filr je prohledáván následující obsah:

 • názvy složek,

 • názvy a obsah souborů,

 • komentáře k souborům,

 • síťové složky. (Ve výchozím nastavení hledá názvy souborů. V závislosti na nastavení konfigurace provedeném správcem systému Filr může být prohledáván i obsah souborů.)

V offline režimu není vyhledáván obsah souborů u stažených souborů v části Ke stažení. Názvy souborů, komentáře a autor jsou vyhledávány.

Aplikace Novell Filr vám umožňuje hledat položky v konkrétní složce, nebo na celém serveru.

4.1 Hledání ve složce

 1. Přejděte do složky, ve které chcete hledat.

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte do vyhledávacího pole.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na ikonu Hledat vedle názvu složky.

 3. Zvolte některou z následujících možností hledání:

  • Aktuální složka: Hledá soubory pouze v aktuální složce. Podsložky nejsou zahrnuty.

  • Zahrnout podsložky: Hledá soubory v aktuální složce a ve všech podsložkách.

 4. Začněte zadávat slova nebo slovní spojení, která chcete vyhledat.

  Výsledky hledání se zobrazují během zadávání.

  Aplikace Filr podporuje různé zástupné znaky a operátory, které lze použít k zúžení hledání. Další informace najdete v části Podporované zástupné znaky a operátory pro vyhledávání v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

  Při hledání v části Ke stažení jsou funkční pouze zástupné znaky s operátory * a ?.

4.2 Globální hledání

Při globálním hledání se na serveru Filr prohledává vše, k čemu máte přístup.

Provedení globálního hledání v mobilním zařízení:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Hledat .

 3. Do pole Hledat začněte zadávat slova nebo slovní spojení, která chcete vyhledat.

  Výsledky hledání se zobrazují během zadávání.

  Aplikace Filr podporuje různé zástupné znaky a operátory, které lze použít k zúžení hledání. Další informace najdete v části Podporované zástupné znaky a operátory pro vyhledávání v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

Informace o tom, jak hledat v prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Hledání informací v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

5.0 Přístup k vašim osobním souborům (Moje soubory)

Všechny vaše osobní soubory jsou uloženy v jednom praktickém umístění.

Mezi osobní soubory (Moje soubory) patří soubory, které jste nahráli na server Filr a další osobní soubory přidružené k vašemu domovskému adresáři na podnikovém serveru.

Přístup ke složce Moje soubory z mobilního zařízení:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Moje soubory.

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Informace o tom, jak získat přístup do složky Moje soubory z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Přístup k vašim osobním souborům (Moje soubory) v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

6.0 Přístup ke sdíleným souborům a složkám

Soubory a složky, které sdílíte s ostatními, jsou uloženy v jednom praktickém umístění. Soubory a složky, které ostatní sdílí s vámi, jsou uloženy v jiném umístění.

Zobrazení souborů a složek, které jsou sdíleny s vámi:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Sdíleno se mnou.

  Položky, které jsou sdíleny s vámi, jsou zobrazeny v pořadí, v němž byly sdíleny, přičemž naposledy sdílené jsou zobrazeny jako první.

  Informace týkající se sdílení, například kdo položku sdílel, kdy byla položka sdílena a jakékoli poznámky související se sdílením, jsou zobrazeny pod příslušnou sdílenou položkou.

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Zobrazení souborů a složek, které sdílíte:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Sdíleno mnou .

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Informace o tom, jak získat přístup ke sdíleným souborům a složkám z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Přístup ke sdíleným souborům a složkám v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

7.0 Přístup k souborům a složkám v podnikovém systému souborů (síťových složkách)

Síťové složky jsou složky a soubory v podnikovém systému souborů. Se systémem Filr máte snadný přístup k těmto souborům bez ohledu na jejich umístění. Váš podnikový systém souborů zahrnuje:

 • mapovanou jednotku,

 • vzdálený server.

Podnikové soubory, ke kterým máte přístup, definuje váš správce systému Filr.

Soubory v síťových složkách mohou, ale nemusejí být plně indexované a vyhledatelné na serveru Filr, a to v závislosti na konfiguraci nastavené správcem systému Filr.

Správce systému Filr může přístup k oblasti Síťové složky z mobilní aplikace Filr zakázat. Pokud nemáte přístup k souborům v síťových složkách, ke kterým normálně máte přístup, váš správce tuto funkci zakázal.

Přístup k síťovým složkám v mobilním zařízení:

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Síťové složky.

Informace o tom, jak získat přístup k síťovým složkám z prostředí webové aplikace Filr, získáte v části Přístup k souborům a složkám v podnikovém systému souborů (síťových složkách) v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

8.0 Sdílení souborů a složek

POZNÁMKA:Tato funkce vyžaduje server Filr 1.0.1 a mobilní aplikace verze 1.0.2. Pokud se vám nedaří sdílet soubory a složky z mobilní aplikace Filr, obraťte se na správce systému Filr.

Soubory a složky můžete sdílet přímo z mobilní aplikace Filr.

 1. Přejděte na soubor nebo složku, které chcete nastavit jako sdílené.

 2. Klepněte na šipku podrobností vedle názvu souboru nebo složky (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. Klepněte na položku Sdílet.

  Zobrazí se dialogové okno Sdílet.

 4. Klepněte do pole Přidat uživatele, skupinu nebo e-mail.

 5. Začněte zadávat jméno uživatele nebo název skupiny, pro které chcete nastavit sdílení, potom klepněte na jméno uživatele nebo název skupiny v rozevíracím seznamu.

  nebo

  Zadejte celou e-mailovou adresu externího uživatele, pro kterého chcete nastavit sdílení, potom klepněte na příslušnou adresu v rozevíracím seznamu.

  DOPORUČENÍ:Pokud máte v úmyslu nastavit sdílení pro více uživatelů a chcete všem uživatelům udělit stejná přístupová práva, nastavte přístupová práva pro prvního uživatele, se kterým chcete soubory nebo složky sdílet (jak je popsáno v části krok 7), a potom nastavte sdílení pro další uživatele (jak je popsáno v části krok 4 a krok 5).

  Každý další uživatel, s nímž chcete soubory nebo složky sdílet, zdědí přístupová práva uživatele, kterého jste do seznamu Sdíleno s uživatelem přidali naposledy.

 6. (Volitelné) Chcete-li nastavit sdílení pro další uživatele, opakujte kroky krok 4 a krok 5.

 7. (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro jednotlivé uživatele:

  1. V části Sdíleno s uživatelem klepněte na uživatele, jehož nastavení přístupu chcete změnit.

  2. Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit:

   Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Přispěvatel. (Úroveň Přispěvatel se týká pouze složek.)

   Ukončení platnosti: Zadejte, kdy dojde k ukončení platnosti sdílení.

   Sdílení můžete nakonfigurovat tak, aby k ukončení jeho platnosti došlo po uplynutí určitého počtu dnů (každý den se počítá jako 24hodinové období od doby, kdy jste nastavili ukončení platnosti) nebo v konkrétním dni (platnost práv bude ukončena na začátku vybraného dne).

   Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

   Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

   Veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

   Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

  3. (Pouze telefony) Klepnutím na položku Sdílet se vrátíte do části Sdíleno s uživatelem.

 8. (Podmínka) Změna nastavení přístupu pro více uživatelů současně:

  1. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na položku Upravit (nachází se nad částí Sdíleno s uživatelem) a potom vyberte uživatele, jejichž nastavení přístupu chcete změnit. V telefonech klepněte na položku Definovat sdílení.

   Zařízení se systémem Android: Dlouze stiskněte (klepněte a podržte) každého uživatele, kterého chcete vybrat. V telefonech klepněte na položku Upravit.

  2. Zvolte některé z následujících nastavení přístupu, které chcete změnit:

   POZNÁMKA:Nastavení přístupu, které ponecháte nedefinované, si zachová všechna jednotlivá nastavení přístupu, jež jsou u daného uživatele již nastavena. Nastavení přístupu, které definujete, se pro všechny aktuálně vybrané uživatele změní.

   Přístup: Udělit můžete přístupová práva na úrovni Čtenář, Editor nebo Přispěvatel. (Úroveň Přispěvatel se týká pouze složek.)

   Ukončení platnosti: Nastavte datum ukončení platnosti sdílení.

   Interní uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s interními uživateli.

   Externí uživatelé: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli s externími uživateli.

   Veřejné: Výběrem této možnosti povolíte příjemcům sdílených položek, aby je dále sdíleli veřejně.

   Poznámka: Pro příjemce sdílených položek můžete zadat osobní poznámku. Poznámku si budou moci přečíst pouze příjemci sdílených položek.

  3. Klepnutím na položku Hotovo se vraťte do části Sdíleno s uživatelem.

   nebo

   V telefonech se systémem Android klepněte na ikonu .

 9. (Volitelné) Klepněte na ikonu Nastavit jako veřejné a nastavte tak položku jako veřejně přístupnou. Potom v části Sdíleno s uživatelem klepněte na možnost Všichni uživatelé, dále na uživatele, kterého jste právě přidali, a nastavte řízení přístupu na možnost Veřejné.

 10. (Volitelné) Klepněte na položku Upozornit a potom zvolte z následujících možností upozornění:

  Žádné: Nebudou se odesílat žádná upozornění.

  Všichni příjemci: Upozornění obdrží všichni příjemci v seznamu sdílení.

  Pouze nově přidaní příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, které přidáte do seznamu sdílení.

  Noví a změnění příjemci: Upozornění obdrží pouze příjemci, kterým měníte práva ke sdílení, a noví příjemci.

 11. Zařízení se systémem iOS: Klepnutím na možnost Uložit uložte nastavení sdílení.

  Zařízení se systémem Android: Klepnutím na ikonu Potvrdit uložte nastavení sdílení.

9.0 Zobrazení stránky Co je nového

Aplikace Filr vám umožňuje zobrazit nové soubory, které byly na server Filr přidány. (Zobrazí se soubory, které byly naposledy přidány, změněny nebo okomentovány.)

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Klepněte na možnost Co je nového .

  Zobrazí se soubory, které byly naposledy přidány, změněny nebo okomentovány a k nimž máte přístup.

  Seznam lze filtrovat kliknutím na kategorii, například Moje soubory, Sdíleno se mnou, Sdíleno mnou a Síťové složky.

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

Informace o tom, jak získat přístup k informacím o novinkách z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Hledání novinek v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

10.0 Zobrazení naposledy používaných souborů

Domovská stránka zobrazuje v chronologickém pořadí soubory, které jste naposledy zobrazili nebo změnili.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

  Soubory se zobrazí.

  Ve sloupci Moje soubory jsou zobrazeny soubory, které jste naposledy zobrazili nebo změnili.

  Ve sloupci Sdíleno se mnou jsou zobrazeny soubory, které jste naposledy zobrazili nebo změnili.

  Ve sloupci Síťové složky jsou zobrazeny soubory, které jste naposledy zobrazili nebo změnili.

 2. V telefonu: Klepněte na text (nikoli na ikonu) Moje soubory, Sdíleno se mnou nebo Síťové složky podle toho, ze které oblasti chcete naposledy používané soubory zobrazit.

  Zobrazí se naposledy používané soubory z dané oblasti.

  Na tabletu: Naposledy používané soubory jsou zobrazeny na domovské stránce současně ve sloupcích Moje soubory, Sdíleno se mnou a Síťové složky.

  POZNÁMKA:Pokud soubory zobrazené ze stránky Co je nového nebo z globálního hledání nebyly uloženy do mezipaměti, nebudou tyto soubory zobrazeny v seznamu naposledy používaných souborů.

 3. Klepnutím na soubor jej zobrazíte v prohlížeči.

  Informace o tom, jak otevřít soubor v jiné aplikaci, naleznete v části Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci.

11.0 Zobrazení komentářů k souboru

 1. V mobilním zařízení vyhledejte a zobrazte soubor, pro který chcete zobrazit komentáře.

 2. Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Komentář .

  Zařízení iPhone: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Zobrazit komentáře.

12.0 Komentování souboru

 1. V mobilním zařízení vyhledejte a zobrazte soubor, ke kterému chcete přidat komentář.

 2. Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Komentář .

  Zařízení iPhone: Při zobrazení souboru klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Zobrazit komentáře.

 3. Chcete-li přidat nový komentář, klepněte na ikonu Plus .

  nebo

  Chcete-li odpovědět na existující komentář, klepněte na ikonu Odpovědět u komentáře, na který chcete odpovědět.

 4. Zadejte komentář, potom klepněte na možnost Přidat / Odeslat.

Informace o tom, jak komentovat soubor z prostředí webové aplikace Filr, naleznete v části Komentování souboru v Uživatelské příručce k webové aplikaci Novell Filr 1.0.1.

13.0 Úpravy nebo zobrazení souboru v externí aplikaci

Soubory systému Filr lze otevřít v externích aplikacích. Můžete k tomu mít některý z následujících důvodů:

 • Úpravy souboru.

  Můžete soubor otevřít v jiné aplikaci, upravit jej a uložit jej zpět do systému Filr.

  Například v zařízeních se systémem iOS můžete zobrazit dokument .doc v systému Filr a otevřít jej v aplikaci Stránky. (Všechny aplikace třetích stran je nutné stáhnout samostatně.)

 • Zobrazení daného typu souboru není v aplikaci Filr podporováno.

  V aplikaci Filr je podporována většina typů souborů. Ty, které nejsou, můžete otevřít v jiné aplikaci.

Pokud váš správce systému Filr zakázal stahování souborů do mobilních zařízení, nebudete moci soubor upravit nebo zobrazit v externí aplikaci podle popisu v této části.

Otevření souboru systému Filr v externí aplikaci:

 1. Přejděte k souboru, který chcete otevřít v externí aplikaci.

 2. Klepněte na ikonu Akce , na možnost Otevřít v programu (pouze zařízení iPhone) a potom na název aplikace, ve které chcete soubor otevřít.

  Systém Filr je registrován s technologií Otevřít v programu pro import a export všech typů souborů. Další aplikace mohou rovněž zvolit typy souborů, které podporují.

 3. (Volitelné) Upravte soubor a potom jej uložte na server Filr podle popisu v části Nahrávání souboru.

  nebo

  Zařízení se systémem Android: Upravte soubor v externí aplikaci a uložte ho a pak aplikaci ukončete nebo pomocí tlačítka Zpět přejděte zpět do aplikace Filr.

  Aplikace Filr zobrazí dotaz, zda chcete provedené změny nahrát. Klepněte na tlačítko Nahrát a změny se nahrají.

14.0 Uložení souboru do aplikace Obrázky (pouze iOS)

V zařízení se systémem iOS můžete soubor uložit přímo do aplikace Obrázky:

 1. V mobilním zařízení vyhledejte a zobrazte soubor, který chcete uložit do aplikace Obrázky.

  Musí se jednat o soubor obrázku, například .jpg nebo .png.

 2. Klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Uložit do fotoalba.

 3. (Podmíněno) Pokud se zobrazí výzva, abyste aplikaci Filr povolili přístup k vašemu fotoalbu, klikněte na tlačítko OK.

15.0 Stažení souboru

Soubory si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení, abyste je měli k dispozici, až budete offline. Komentáře, které byly ke staženým souborům přidány, budou rovněž dostupné.

Správce systému Filr může stahování souborů z mobilní aplikace Filr do mobilních zařízení zakázat. Pokud nemůžete stahovat soubory do svého mobilního zařízení podle popisu v této části, nebo pokud v něm dříve stažené soubory už nejsou, váš správce tuto funkci zakázal.

 1. Přejděte k souboru, který chcete stáhnout.

 2. Zařízení iPhone: Při zobrazení souboru v iPhonu klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Přidat do položek ke stažení.

  Chcete-li soubor odebrat z položek ke stažení, klepněte na ikonu Akce a potom na možnost Odebrat z položek ke stažení.

  Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Při zobrazení souboru v iPadu a v zařízení se systémem Android klepněte na ikonu Stahování .

  Chcete-li soubor odebrat z položek ke stažení, klepněte na ikonu Odebrat .

Následující ikony označují, že soubor byl stažen:

 • Ikona stažení překryje ikonu souboru vedle názvu souboru.

 • V iPadu a v zařízení se systémem Android se ikona Stahování změní na ikonu Odebrat .

Ke staženým souborům můžete přistupovat kliknutím na možnost Ke stažení na domovské obrazovce.

Zjištění velikosti paměti, kterou v zařízení zabírají stažené soubory:

 1. Klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Použití.

  V části Stažené soubory je zobrazeno, kolik paměti využívají stažené soubory.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení . Potom bude v části Úložiště položka Velikost stahovaných položek zobrazovat, kolik paměti využívají stažené soubory.

16.0 Synchronizace stažených souborů

Aplikace Filr synchronizuje stažené soubory v mobilním zařízení se soubory na serveru podle plánu nastaveného správcem systému Filr.

Změna nastavení synchronizace nebo okamžitá synchronizace souborů:

 1. Klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ) a potom na možnost Nastavení .

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Obecné a potom se podívejte na možnosti v části Synchronizovat stahování.

  Zařízení se systémem Android: Podívejte se na možnosti v části Synchronizovat stahování.

  Zobrazeny jsou následující možnosti:

  Pouze WiFi: Pokud je tato možnost zapnuta, proces synchronizace se uskuteční pouze při připojení mobilního zařízení k WiFi. Pokud je tato možnost vypnuta, proces synchronizace použije WiFi, pokud je k dispozici, nebo přenos dat přes mobilního operátora, pokud WiFi není k dispozici.

  Synchronizovat nyní: Synchronizace stažených souborů se uskuteční okamžitě bez ohledu na nastavení Pouze WiFi.

17.0 Nahrávání souboru

Soubory můžete nahrávat na server Filr ze svého mobilního zařízení.

Nahrávání souborů z nativní aplikace BlackBerry není podporováno.

 1. Soubor, který chcete nahrát na server Filr, zobrazte v mobilním zařízení v jiné aplikaci.

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na ikonu Otevřít v programu a potom na ikonu Filr.

  V zařízeních se systémem iOS v aplikaci Obrázky není tato možnost k dispozici. Místo toho z domovské stránky aplikace Filr klepněte na ikonu Plus, vyberte soubory, které chcete nahrát, a klepněte na možnost Nahrát. (Pokud aplikace Filr nemůže získat přístup k obrázkům aplikace Obrázky, ujistěte se, že nastavení soukromí aplikace Obrázky je nakonfigurováno na přístup k aplikaci Filr. V systému iOS 6 přejděte na Nastavení > Soukromí > Obrázky a potom udělte přístup k aplikaci Novell Filr. V systému iOS 5 přejděte na Nastavení > Zjišťování polohy a potom udělte přístup k aplikaci Novell Filr.)

  POZNÁMKA:Systém Filr je registrován s technologií Otevřít v programu pro import a export všech typů souborů. Další aplikace mohou rovněž zvolit typy souborů, které podporují.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Sdílet a potom na ikonu Filr.

  Aplikace Filr se spustí a zobrazí se dialogové okno Nahrát soubor.

 3. (Volitelné) V poli Název souboru přejmenujte daný soubor.

 4. Chcete-li soubor uložit do výchozího cíle (Moje soubory), klepněte na možnost Nahrát.

  nebo

  Chcete-li soubor uložit do jiného cíle na serveru Filr:

  Zařízení se systémem iOS: V části Vybrat cíl klepněte na možnost Moje soubory nebo Síťové složky, přejděte do složky, do které chcete soubor uložit, a klepněte na možnost Vybrat > Nahrát.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Procházet, klepnutím do rozevíracího seznamu zvolte položku Moje soubory nebo Síťové složky, klepněte na složku, do které chcete soubor uložit, a klepněte na možnost Vybrat > Nahrát.

18.0 Vytvoření složky

Z mobilního zařízení můžete vytvořit novou složku.

 1. Přejděte do složky, ve které chcete vytvořit novou složku.

 2. Klepněte na šipku podrobností vedle názvu složky, ve které chcete vytvořit novou složku (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. (Podmínka) V systému iOS klepněte na položku Akce.

 4. Klepněte na možnost Nová složka.

 5. Zadejte název nové složky a potom klepněte na možnost Uložit/OK.

19.0 Přejmenování souboru nebo složky

Z mobilního zařízení můžete soubor nebo složku přejmenovat.

 1. Přejděte na soubor nebo složku, které chcete přejmenovat.

 2. Klepněte na šipku podrobností vedle názvu souboru nebo složky, které chcete přejmenovat (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. (Podmínka) V systému iOS klepněte na položku Akce.

 4. Klepněte na možnost Přejmenovat.

 5. Zadejte nový název a potom klepněte na položky Uložit > Přejmenovat.

20.0 Odstranění souboru nebo složky

V mobilním zařízení můžete soubor nebo složku odstranit.

 1. Přejděte na soubor nebo složku, které chcete odstranit.

 2. Klepněte na šipku podrobností vedle souboru nebo složky, které chcete odstranit (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ).

 3. (Podmínka) V systému iOS klepněte na položku Akce.

 4. Klepněte na možnost Odstranit.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění.

21.0 Zobrazení podrobností souborů

V mobilním zařízení můžete zobrazit důležité podrobnosti o souborech.

 1. Přejděte k souboru, o kterém chcete zobrazit podrobnosti.

 2. Klepněte na šipku podrobností (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ) vedle názvu souboru.

  Zobrazí se následující podrobnosti:

  Název souboru: Název souboru.

  Cesta k souboru: Cesta k souboru.

  Velikost: Velikost souboru.

  Vytvořil: Uživatel, který soubor vytvořil.

  Vytvořeno: Datum vytvoření souboru.

  Změnil: Uživatel, který soubor naposledy změnil.

  Poslední změna: Datum poslední změny souboru.

  Poznámka: Poznámka související se sdílením od uživatele, který soubor sdílel. (Zobrazuje se pouze u sdílených souborů v oblasti Sdíleno se mnou.)

  Staženo: Určuje, zda byl soubor stažen a zda je k dispozici pro zobrazení offline.

22.0 Zobrazení podrobností složek

V mobilním zařízení můžete zobrazit důležité podrobnosti o složkách:

 1. Přejděte do složky, o které chcete zobrazit podrobnosti.

 2. Klepněte na šipku podrobností (v systému iOS klepněte na ikonu ; v systému Android klepněte na ikonu ) vedle názvu složky.

  Zobrazí se následující podrobnosti:

  Název složky: Název složky.

  Cesta ke složce: Cesta ke složce.

  Vytvořil: Uživatel, který složku vytvořil.

  Vytvořeno: Datum vytvoření složky.

  Změnil: Uživatel, který složku naposledy změnil.

  Poslední změna: Datum poslední změny složky.

  Poznámka: Poznámka související se sdílením od uživatele, který složku sdílel. (Zobrazuje se pouze u sdílených složek v oblasti Sdíleno se mnou.)

23.0 Správa souborů v mezipaměti

Pokud se v aplikaci Filr nezobrazuje aktualizovaný obsah nebo dochází k podobným problémům, bude pravděpodobně potřeba vymazat mezipaměť aplikace Filr. Můžete rovněž zobrazit velikost dat využívanou soubory v mezipaměti. Dále můžete nastavit maximální velikost pro soubory v mezipaměti.

23.1 Vymazání mezipaměti

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Použití > Vymazat mezipaměť.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení a potom v části Úložiště klepněte na možnost Vymazat soubory v mezipaměti.

  Velikost, kterou zabírají položky v mezipaměti, je rovněž zobrazena v části Soubory v mezipaměti (iOS) a v části Aktuálně soubory v mezipaměti (Android).

23.2 Nastavení maximální velikosti pro soubory v mezipaměti

Můžete nastavit maximální velikost souboru, aby do mezipaměti nebyly ukládány žádné větší soubory.

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Zařízení se systémem iOS: Klepněte na možnost Nastavení > Použití a potom na položku Velikost mezipaměti.

  Zařízení se systémem Android: Klepněte na možnost Nastavení a potom v části Úložiště klepněte na možnost Soubory v mezipaměti.

 3. Klepněte na číslo, které určuje maximální velikost souboru, jež chcete ukládat do mezipaměti.

24.0 Odhlášení

 1. Pokud již nejste na domovské stránce, klepněte na tlačítko Domovský adresář (v systému iOS klepněte na ; v systému Android klepněte na ).

 2. Zařízení iPhone: Klepněte na ikonu Uživatel .

  Zařízení iPad a zařízení se systémem Android: Klepněte na svoje uživatelské jméno ve formě odkazu v pravém horním rohu stránky.

 3. Klepněte na možnost Odhlásit se.

25.0 Bezpečnostní kritéria

Při přístupu k systému Filr v mobilním zařízení je důležité, aby byla zajištěna bezpečnost citlivých dokumentů. Aplikace Filr poskytuje bezpečný přístup k souborům z mobilního zařízení. Pokud vám však správce systému Filr povolil stahování souborů do mobilního zařízení, je potřeba ověřit, zda je ve vašem zařízení nastaveno šifrování souborů.

25.1 Výchozí nastavení zabezpečení

Přístup k systému Novell Filr z mobilního zařízení poskytuje stejnou úroveň zabezpečení jako přístup z pracovní stanice. Mezi funkce zabezpečení patří:

 • Zabezpečený přístup přes protokol SSL

 • Všechna dříve použitá nastavení řízení přístupu

25.2 Šifrování stahovaných souborů

Správce systému Filr vám může povolit stahování souborů do mobilního zařízení a otevírání souborů v aplikacích třetích stran. Pokud vám správce systému Filr tyto možnosti povolil, ověřte, zda je ve vašem mobilním zařízení nastaveno šifrování souborů.

Šifrování stahovaných souborů v zařízeních se systémem iOS

POZNÁMKA:Tato funkce je k dispozici pouze v zařízeních nabízejících hardwarové šifrování, například iPhone 3GS a novější, iPad (všechny modely) a iPod Touch 3. generace a novější.

Chcete-li v zařízení se systémem iOS nastavit šifrování souborů, je potřeba povolit heslo:

 1. Zapněte šifrování hesla kliknutím na možnost Nastavení > Obecné > Kódový zámek.

 2. Postupem podle pokynů vytvořte heslo.

 3. Po nastavení hesla se posuňte do dolní části obrazovky a ujistěte se, zda je zobrazen text Ochrana dat je zapnuta.

Šifrování stahovaných souborů v zařízeních se systémem Android

POZNÁMKA:Tato funkce je k dispozici pouze v systému Android 4 a novějším. Postup se může lišit v závislosti na vašem zařízení.

Chcete-li v zařízení se systémem Android nastavit šifrování souborů, je potřeba nakonfigurovat šifrování dat:

 1. Klepněte na možnost Nastavení > Zabezpečení systému.

 2. Klepněte na možnost Šifrování dat, potom podle pokynů na obrazovce nastavte šifrování dat pro vaše zařízení a pro kartu SD (stažené soubory se nacházejí na kartě SD).

26.0 Funkce, které nejsou v mobilní aplikaci dostupné

Mobilní aplikace Filr vám umožňuje přístup k vašim důležitým souborům odkudkoli. Některé funkce systému Filr však v mobilní aplikaci nejsou dostupné. V mobilní aplikaci například nelze kopírovat ani přesunovat soubory. Úplnou sadu funkcí můžete využívat při přístupu k systému Filr z webového prohlížeče nebo z pracovní stanice.

27.0 Právní upozornění:

Copyright © 2013 Novell, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována, kopírována, umístěna v systému vyhledávání nebo rozšiřována bez výslovného písemného souhlasu vydavatele. Ochranné známky společnosti Novell jsou uvedeny v seznamu ochranných známek a známek služeb společnosti Novell. Všechny ochranné známky jiných společností jsou majetkem příslušných vlastníků.