1.2 Získání přístupu k portálu Micro Focus Vibe

1.2.1 Přístup na portál Micro Focus Vibe z webového prohlížeče

Pro přístup k portálu Micro Focus Vibe můžete použít webový prohlížeč. Tato příručka se zaměřuje na tento způsob přístupu.

1.2.2 Přístup na portál Micro Focus Vibe ze systému souborů

K portálu Micro Focus Vibe můžete přistupovat přímo ze systému souborů ve vašem počítači (Windows nebo Mac).

Další informace najdete na stránkách Micro Focus Vibe Desktop pro systémy Windows – stručný úvod a Micro Focus Vibe Desktop pro počítače Mac – stručný úvod.

1.2.3 Přístup na portál Micro Focus Vibe z mobilního zařízení

Pro přístup na portál Vibe jsou k dispozici nativní mobilní aplikace pro systémy iOS a Android. Přístup k Vibe prostřednictvím webového prohlížeče v mobilním zařízení není podporován. Místo toho si můžete stáhnout mobilní aplikaci Vibe, která je kompatibilní s vaším mobilním zařízením.

Další informace najdete na stránce Rychlé nastavení mobilní aplikace Micro Focus Vibe.

Na následujícím obrázku je Vibe na zařízení se systémem iOS. V systému Android jsou vzhled a chování aplikace trochu jiné.